AFSKRIFT KIRKEBOG NYKØBING SOGN, HOLBÆK AMT 1777-1814 - DØDE

*) Yderligere genealogiske oplysninger findes i kirkebogen

**) Yderligere genealogiske oplysninger findes i Nykøbing Byfogeds skifteprotokol

 

Opslag

Død

Begravet

Navn

Alder  

 

 

 

 

 

138

?

15 sep. 1777

**Unge Morten Mortensen Grundtvigs hustru Anne Elisabeth Wilden fra Petersborg

19 aar

138

?

28 sep. 1777

Bodil Larsdatters uægte søn

?

138

?

25 okt. 1777

Køb- og Handelsmand Peder Larsen Skovs fader Lars Olsen

95¼ aar

138

?

7 nov. 1777

Spillemand Jørgen Nielsen

?

138

?

23 nov. 1777

Gunner Mogensens søn Mogens

15¼ aar

138

?

3 dec. 1777

Jens Søren Clausen

9 uger

138

?

15 jan. 1778

**Thule Michelsens hustru Sophie Larsdatter

ca. 48 aar

139

?

6 feb. 1778

Johan Clausens søn Florents

6 uger

139

?

9 feb. 1778

**Jacob Henriksens hustru Kirsten Nielsdatter

45 aar

139

?

10 feb. 1778

**Gl. Morten Mortensen (kaldet Sach, men er af Grundtvig-slægten)

55 aar

139

?

2 mar. 1778

Enken Karen Jensdatter, Knuds

69 aar

139

?

9 apr. 1778

Fourageforvalter Carl Christensens datter Georgia Cecilie

1 aar 8 mdr

139

?

6 nov. 1778

**Køb-, Handelsmand og Tobaksentreprenør Peder Larsen Skovs hustru Dorthe Margrethe Kjær

38¾ aar

139

?

4 dec. 1778

**Bødker Christen Gustavsen

29 aar

139

?

2 jan. 1779

**Ugift Anne Jørgensdatter

67 aar

139

?

4 feb. 1779

Et dødt og uforløst udtaget foster af Morten Mortensen Grundtvigs 2. ægteskab

0 aar

139

?

5 feb. 1779

Niels Fattigfogeds søn Rasmus

4½ aar

139

?

8 feb. 1779

Almisselem Lisbeth Jørgensdatter og enke efter Drejer Andreas [Svendsen]

60 aar

139

?

10 mar. 1779

Sr. Simon Birchs søn Børge Christian

4 aar

139

?

19 mar. 1779

Christen Jensens datter Sidse

1 aar

139

?

20 mar. 1779

Kleinsmed Johan Christopher Berens

56 aar

139

?

27 mar. 1779

Ole Justesens søn Just Christian

8¾ aar

139

?

9 apr. 1779

Chirurg Keills søn Johannes

? dage

139

?

22 apr. 1779

Niels Jensens søn Jens

15½ aar

139

18 jul.

21 jul. 1779

Sr. L. Larsens søn Andreas Peter, født 21. juni

4 uger

140

27 jul.

30 jul. 1779

**Andreas Andreasen

66 aar

140

?

24 aug. 1779

Morten Mortensen Grundtvigs 2. hustru Anne Hansdatter

29 aar

140

?

5 nov. 1779

Sr. Simon Birchs søn Børge Henrik

12 uger

140

?

7 jan. 1780

**Anne Margrethe Nielsdatter

30 aar

140

15 jan.

21 jan. 1780

**Skrædder og consumptionsbetjent Lars Nielsen

ca. 57 aar

140

?

8 mar. 1780

Ole Svendsens hustru Karen Jensdatter

70 aar 2 mdr

140

?

7 apr. 1780

Jørgen Pedersens søn Dich

11 uger

140

?

18 jun. 1780

Abraham de Hons enke Kirsten Andreasdatter

43 aar

140

?

10 jul. 1780

Sr. Keills tvillingesøn Johan Peder

4 uger

140

?

30 aug. 1780

Niels Jensens datter Karen

5 uger

140

?

15 sep. 1780

Mads Sørensens datter Bodil

15¼ aar

140

?

15 sep. 1780

Andreas Nicolajsens 2 dødfødte

0 aar

140

?

20 okt. 1780

Sl. Provst Jens Arctanders enke Sophie Kongel fra Egebjerg

89 aar 10 md

140

21 dec.

27 dec. 1780

**Mads Thrane

56 aar

140

?

15 jan. 1781

**Smed Bent Olesen

68 aar

140

?

17 apr. 1781

Kordegn Fischers hustru Bente Marie Jørgensdatter

33 aar

141

?

17 apr. 1781

Morten Mortensen Grundtvigs søn Jacob

6 uger

141

22 apr.

29 apr. 1781

Lars Christensens med Instrumenter ved S. Keill af Moderen hos snedker H. Hansen udtagne søns Lig

0 aar

141

?

19 maj 1781

Søren Olesens moder Anne Jensdatter (en gl. skomager-enke)

Ukendt

141

?

27 maj 1781

Fattigfoged Niels Clausen

60 aar

141

?

17 jun. 1781

Niels Enevoldsens datter Anne

17 aar

141

?

19 aug. 1781

Kordegnens søn Jens Jørgen Fischer

22 uger

141

?

21 aug. 1781

Gl. fattigfoged Christen Bloch

86 aar

141

?

3 dec. 1781

**Smed Christen Pedersens kones søster enke Christiane Gottschalck [efter sadelm. Daniel] de Hon

40 aar

141

?

9 dec. 1781

Johan Clausen p.t. Kæmners datter Ingeborg Kirstine

7 mdr

141

?

26 dec. 1781

Christen Jensen Odboes datter Maren Christensdatter

7¾ aar

141

?

26 feb. 1782

Snedker og skorstensfejer Hans Hansens datter Sidse

3 aar 11 mdr

141

?

12 mar. 1782

Mads Sørensens datter Cathrine

18½ aar

141

?

22 mar. 1782

Helle Børgesen

? 78 aar

141

?

28 mar. 1782

Consumptionsbetjent Niels Larsens datter Karen Sophie

7 mdr

141

?

8 apr. 1782

Daniel Madsens datter Anne Marie

4¾ aar

141

?

19 apr. 1782

Johan Clausens kones søster Anne Cathrine Florentsdatter

53 aar

141

?

19 apr. 1782

Niels Larsens datter Else

3 aar

141

?

7 maj 1782

**Peder Andersens hustru Johanne Larsdatter

58 aar

141

?

8 maj 1782

Christian Larsens yngste søn Peder Enoch

4 mdr

141

?

29 maj 1782

**Enevold Jørgensens hustru Karen Olesdatter

40 aar

141

?

19 okt. 1782

Sl. kræmmer Adam Hansens enke Kirstine fra ?

74 aar

141

?

20 okt. 1782

Andreas Nicolajsens hjemmedøbte søn Frederik

4 uger

142

?

28 okt. 1782

**Snedker Claus Mortensens hustru Kirsten Larsdatter

50 aar

142

?

23 dec. 1782

Mad. Frederikke Louise Bangemann f. Bentzen

33 aar

142

?

19 jan. 1783

Christen Jensen Odboes datter Maren Christensdatter

8½ mdr

142

22 jan.

28 jan. 1783

**Spillemand Arnoldus Jonas Wolffelt

43 aar

142

?

5 mar. 1783

Johan Clausens søn Claus Hans

4 uger

142

?

1 maj 1783

Thomas Mogensens datter Anne Kirstine

16½ aar

142

10 jul.

12 jul. 1783

**[Tømmermand] Hans Hansen Lund født i Sverige

> 60 aar

142

?

18 jul. 1783

Peder Clausens hjemmedøbte datter Anne Lisbeth

11 dage

142

27 sep.

1 okt. 1783

**Møller Peder Hansen

> 60 aar

142

?

17 okt. 1783

Christen [Jensen] Odboes uægte opfostringsbarn Anne Margrethe Hansdatter

9 mdr

142

?

24 okt. 1783

Claus Jørgensens søn Peder

½ aar

142

?

7 nov. 1783

Skomager Søren Madsens datter Else Kirstine

1¾ aar

142

?

12 nov. 1783

Niels Hansens søn Peder

3½ aar

142

?

12 nov. 1783

Ole Holms datter Frederikke Louise

¾ aar

142

?

20 nov. 1783

Morten Mortensens søn Jacob

7 mdr

142

?

25 nov. 1783

*Mad. Dorthe Reenberg f. Sinding

> 80 aar

142

?

26 nov. 1783

Christian Limsers datter Frederikke

2 aar 2 mdr

143

?

2 dec. 1783

Sr. Niels Jensens datter Anne Marie

4¾ aar

143

?

19 dec. 1783

Jørgen Gottschalcks søn Christopher

1¾ aar

143

?

5 feb. 1784

Jens Bruuns ?, Mad. Apolone, Hr. Copist Jacobsens første og dødfødte søn

0 aar

143

?

8 feb. 1784

Anders Olsen Normand

87 aar

143

?

14 feb. 1784

Albert Svendsens datter Margrethe

20 aar

143

?

15 feb. 1784

Karen Andersdatter

68 aar

143

?

10 mar. 1784

Sr. L. Larsens datter Maren Lisbeth

9 uger

143

11 maj.

15 maj. 1784

**[Snedker] Hans Nicolaj Holms hustru Anne Lisbeth Mortensdatter Lind

53 aar

143

?

19 maj 1784

Ole Svendsen

76 aar

143

?

17 sep. 1784

Peder Andersen og hustrus dødfødte søn

0 aar

143

?

23 sep. 1784

Jomfr. Dorthe Margrethe Schoss, søster til Mad. Christensen

45 aar

143

?

25 sep. 1784

**Maaler Mads Sørensens hustru Anne Margrethe Rittersdatter

56 aar

143

?

25 sep. 1784

**Sr. Hans [Hansen] Holms hustru Inger Cathrine Bukkenberg

61 aar

143

?

14 okt. 1784

Enken Inger Madsdatter

86 aar

143

27 okt.

1 nov. 1784

**Gunner Mortensen Grundtvig

27 aar

143

?

5 nov. 1784

Jens Bruuns datter Johanne Sophie

28 aar

143

1 nov.

5 nov. 1784

**Søren Madsens hustru (fra Borrevang) Karen Christensdatter

61 aar

143

?

10 dec. 1784

Rasmus Sørensen

85 aar

143

?

16 dec. 1784

Christen Jensen Odboes yngste tvillingesøn Hans

4 mdr

143

8 feb.

12 feb. 1785

**Borger Anders Pedersen

ca. 60 aar

144

22 mar.

26 mar. 1785

Niels Enevoldsens dødfødte søn

0 aar

168

?

7 maj 1785

Søkaptajn Søllings enke Anne Cathrine Hortulan (nedsat inde i Nykøbing Kirke)

54 aar

144

?

7 maj 1785

Jørgen Smeds søn Christen Hansen Gottschalck, døbt d. 1. maj

1 uge

144

?

11 jun. 1785

Borger Jens Olesen

69 aar 5 mdr

144

?

3 jul. 1785

Gunner Mogensens hustru Gertrud Nielsdatter

53 aar

144

?

? okt. 1785

Jens Larsens søn ?

?

144

25 nov.

29 nov. 1785

**Vægter Niels Hansen hustru Sidse Jacobsdatter

50 aar

144

?

16 jan. 1786

Jacob Pedersens søn Peder

8½ aar

144

?

31 jan. 1786

Hans Nicolaj Holms datter Anne Cathrine

9 uger

144

?

11 feb. 1786

Ulæselig indførsel

?

144

13 feb.

18 feb. 1786

**[Brandinspektør Niels Christian] Birch

68 aar 10 md

144

27 feb.

4 mar. 1786

**Fhv. consumptionsbetjent Hans Hansen Dehlen

ca. 51 aar

144

?

14 mar. 1786

Peder Andersens søn Hans Christian

7 mdr

144

?

21 mar. 1786

Fischers 3. hustru Dorthe Pedersdatter Reenberg Lidøe

42¾ aar

144

?

11 maj 1786

**Lars Rasmussens hustru Charlotte Amalie Lavesdatter

34 aar

144

?

13 maj 1786

Consumptionsbetjent Ole Holms søn Lars Nielsen Holm

6½ mdr

144

?

17 maj 1786

Fattiglem Maren Pedersdatter

> 40 aar

144

11 maj

17 maj 1786

**Anne Margrethe Hyphoff [Købmand Niels Tønnesen] Roskilde

33 aar

145

?

14 jun. 1786

Christen Simonsen

84 aar

145

?

15 nov. 1786

Provst Holms dødfødte søn

0 aar

145

?

27 feb. 1787

Uægte Peder Jacobsen

10 uger

145

8 mar.

13 mar. 1787

**Mad. Langsteds tjenestepige Maren Sigvardtsdatter

62 aar

145

?

15 apr. 1787

Bendix Hansens dødfødte søn

0 aar

145

?

5 jul. 1787

Hans Hansen Kjærs søn fattiglem Hans Nicolaj Kjær

20½ aar

145

?

8 jul. 1787

Ellen Pedersdatters uægte dødfødte datter, fader Rytter Christian Faber Østrup i Kalundborg

0 aar

145

?

26 jul. 1787

*Sr. Larsens tjenestedreng Christen Pedersen

21 aar

145

?

10 aug. 1787

Enken Maren Pedersdatter, Sørens

74 aar

145

?

22 aug. 1787

**Betjent Lars Jespersens hustru Anne Margrethe Pedersdatter

56 aar

145

?

24 aug. 1787

Enken Ellen Christensdatter

94 aar

145

?

6 okt. 1787

Mads Nielsens dødfødte søn

0 aar

145

?

14 okt. 1787

**[Skomager] Mads Pedersens hustru Maren Berthelsdatter

53 aar

145

13 okt.

18 okt. 1787

**Daniel Madsens moder Johanne Sørensdatter

85 aar 5 mdr

145

?

29 okt. 1787

Morten Grundtvigs søn Gunner

2 aar 10 mdr

145

?

4 nov. 1787

Hans [Hansen skorstensfejer og] snedkers søn Johannes

4 aar

145

?

9 nov. 1787

Enken Maren Larsdatter, Sl. Berthels

< 100 aar

146

?

17 nov. 1787

Sr. S[imon] Birchs datter Eva Marie

21 aar

146

?

3 dec. 1787

Nicolaj Leganger Astrup

23 aar

146

?

7 dec. 1787

Enken Maren Jensdatter, Hanses

> 70 aar

169

11 dec.

18 dec. 1787

Degnen Henning Trochmanns enke Karen Jordhøj (nedsat inde i Nykøbing Kirke)

84 aar

146

?

19 dec. 1787

**[Værtshusmand] Niels Jensens hustru Inger Marie Jensdatter

53 aar

146

?

20 dec. 1787

Claus Pedersens søn Michel Clausen

? 2 aar

146

?

31 dec. 1787

L. Rasmussens datter Anne

9 mdr

146

?

5 jan. 1788

Ellen Mortensdatter Grundtvig, Jacob Hammers fra København

34 aar

146

?

22 jan. 1788

Glarmester Poul Nielsen

? 90 aar

146

?

23 jan. 1788

Jørgen Gottschalcks kones moder Birthe Sørensdatter

63 aar

146

?

30 jan. 1788

Tjenestepige Anne Larsdatter Thye

25 aar

146

?

5 feb. 1788

Ellen Kirstine Wappenschnur

4? aar

146

30 jan.

6 feb. 1788

**Daniel Madsen

55 aar

146

?

26 feb. 1788

Poul Nielsens enke Bodil Nielsdatter

82 aar

146

?

6 mar. 1788

**Daniels Madsens enke Dorthe [Marie] Bentsdatter

40 aar

169

?

7 mar. 1788

Kirkeværge Simon Hansen Birch (nedsat inde i Nykøbing Kirke)

ca. 65 aar

146

2 apr.

8 apr. 1788

**Mad. Anne Langsted, f. Kongel

ca. 89 aar

146

?

4 maj 1788

Maren Olesdatters d. 13. marts 1787 yngste fødte tvillingedatter Anne Marie

7 uger

146

1 maj

5 maj 1788

**Gl. pige Sidse Nielsdatter

70 aar

146

?

8 jun. 1788

**Villads Hansens 2. hustru Else Florentsdatter

58 aar

147

22 jun.

24 jun. 1788

**[Værtshusholder] Bendix Hansen

56 aar

147

2 jul.

4 jul. 1788

**[Værtshusmand] Niels Jensen

54 aar

147

?

11 jul. 1788

Avlsmand Jens Nielsen første barn, en dødfødt pige

0 aar

147

19 jul.

22 jul. 1788

**Snedker Johan Olsen

56 aar

147

?

8 aug. 1788

Enken Dorthe Hansdatter, Thors

76 aar

147

?

4 okt. 1788

**Fru Captaininde Charlotte Marie Elisabeth Holm, f. Schultz

38 aar

147

14 dec.

21 dec. 1788

**Hans Hansen Kjærs hustru Marie Mogensdatter

59 aar

147

27 dec.

30 dec. 1788

**Mad. frøken Cathrine Kjær, f. Lind

> 69 aar

147

?

11 jan. 1789

Enken Ingeborg Larsdatter, Florents

80¼ aar

147

?

11 jan. 1789

Maren Olesdatters tvillingedatter Juliane

1 aar 10 mdr

147

?

17 feb. 1789

Lars Clausens førstefødte datter Kirstine Sophie Grundtvig

7 uger

147

?

22 feb. 1789

Postmester Honums søn Wilhelm August

10 mdr

147

?

22 feb. 1789

Nicolaj Holms søn Elias

2 uger

147

?

5 mar. 1789

Lars Rasmussens søn Rasmus

3 uger

147

?

20 mar. 1789

Peder Andersens søn Daniel

7 mdr

147

?

17 mar. 1789

C. F. Wappenschnurs søn Morten Hartmann Wappenschnur

2 aar

147

?

25 sep. 1789

Jens Poulsens datter Birthe Marie

21 aar

147

?

6 nov. 1789

Jørgen Allerups ældste tvillingedatter Birgitte

10 uger

147

?

25 nov. 1789

Skomager Jacob Henriksen

57 aar

147

?

11 dec. 1789

Almisselem Ole Pedersen (vulgo O. Bager)

74 aar

147

?

13 dec. 1789

Jacob Kamp

81 aar

148

4 mar.

10 mar. 1790

**Snedker Lars Clausen Grundtvigs hustru Frederikke Dorthe

> 20 aar

148

20 apr.

23 apr. 1790

**Plantør Svend Andersen

69 aar

148

20 maj

24 maj 1790

**Søren Madsen Trolle

> 50 aar

148

?

9 jul. 1790

Enken Sidse Jochumsdatters søn Jochum Hellesen

18 aar 8 mdr

148

?

23 jul. 1790

Nicolaj Holms yngste datter Anne Sophie Burkop

5 aar

148

?

5 nov. 1790

Christian Krum fra Fyn

30 aar

148

?

12 nov. 1790

Almisselem Anne Dorthe Norgen Gottschalck

47 aar

148

?

28 jan. 1791

Enken Sidse Olesdatter, vulgo ? O. Peders

80 aar

148

23 jan.

28 jan. 1791

**Snedker Lars Clausen Grundtvig

29¾ aar

148

?

27 feb. 1791

Snedker Lars Clausen Grundtvigs datter Kirstine Sophie Grundtvig

1 aar

148

?

8 apr. 1791

Snedker Hans Hansens søn Johannes

10 mdr

148

29 apr.

2 maj 1791

**Anders Nielsen, vulgo Anders Jyde

78 aar

148

?

9 maj 1791

Bent Rasmussen (Pedersens) søn fra Chr. Pedersen Smiths hus

8 aar 4 mdr

148

?

9 maj 1791

Hans Birch Gottschalcks datter Marie

? aar 10 mdr

148

?

13 maj 1791

Mad. ? Birchs yngste søn Adam

5 aar

148

?

27 maj 1791

Jørgen Pedersens datter Anne Marie

4 aar

148

?

7 jun. 1791

**By- og herredsskriver Nicolaj de Hon

71 aar

148

?

24 jun. 1791

Jens Madsens datter Inger Marie

10 aar

148

?

1 jul. 1791

Hans Nicolaj Holms søn Elias Holm

10 dage

148

?

14 aug. 1791

Nicolaj Holms fader Hans Hansen Holm

67 aar

148

?

14 aug. 1791

Avlsmand Niels Hansen søn Hans Peder

5 aar

148

?

14 aug. 1791

Niels Enevoldsens datter Inger Kirstine

2½ aar

148

?

9 sep. 1791

Ugifte Ingeborg Louise Madsdatters søn Hans Christian Holm

10 mdr

148

?

13 nov. 1791

Peder Nielsens søn Niels

¾ aar

149

?

29 jan. 1792

Jens Mogensen Nyegaard fra Mads Henriksens hus

47 aar

149

?

19 mar. 1792

Lars Gottschalcks søn Bernt

2 mdr

149

20 mar.

23 mar. 1792

**Anders Larsens svoger Anders Michelsen

58 aar

149

?

31 mar. 1792

Ugifte Karen Nielsdatters søn Jens Jensen

8 mdr

149

12 maj

18 maj 1792

**Borger Mads Henriksen

43 aar

149

?

3 jun. 1792

Villads Hansen

> 80 aar

149

?

24 jun. 1792

Mogens Christiansens søn Hans Christian

3¼ aar

149

?

27 jul. 1792

Hans Nicolaj Holms d. 16. fødte og straks hjemmedøbte søn Elias

ca. 10 dage

149

?

30 jul. 1792

**Kleinsmed Jacob Christiansen

28½ aar

149

19 aug.

22 aug. 1792

**Mads Sørensens 2. hustru Bodil Nielsdatter

37 aar

149

9 sep.

12 sep. 1792

**Johan Fedder Thøgersen Omøes hustru Maren Kirstine Skov

23¾ aar

149

?

23 sep. 1792

Christiane Elisabeth Christensdatter

1¾ aar

149

21 sep.

26 sep. 1792

**[Hjulmand] Jens Bruun

70 aar

149

23 okt.

26 okt. 1792

**Hans Hansen Kjær, vulgo Garde

69 aar

149

?

26 okt. 1792

Søren Andersens søn Søren

11 aar

149

4 nov.

7 nov. 1792

**Borger Andreas Fischer

67 aar

149

8 nov.

17 nov. 1792

**Fhv. by- og Birkeskriver, auditør A. Lauerdahl

38 aar

149

28 nov.

30 nov. 1792

**Jens Jespersens hustru Maren Christophersdatter

62 aar

149

?

17 dec. 1792

Jordemoder, enke Johanne

67½ aar

149

?

4 jan. 1793

Jørgen Pedersens søn Hans Dich

9 aar

149

?

11 jan. 1793

Procurator Møllers søn Thule Bolle

1 aar 4 mdr

149

7 jan.

12 jan. 1793

**Konsumptionsbetjent V[illum] Henriksen [Bechs] hustru Anne Margrethe Henriksdatter

69½ aar

149

?

21 jan. 1793

Frederik Christian Theilmann

54 aar

149

19 jan.

24 jan. 1793

**Møller Thule Michelsen

73¾ aar

149

?

1 feb. 1793

Slagter Niels Ambechs datter Anne Marie

16 uger

149

?

1 mar. 1793

Herredschirurg Cornelius Linds dødfødte søn

0 aar

149

?

1 mar. 1793

Morten Grundtvigs d. 22 fødte og hjemmedøbte datter Lisbeth

1 uge

150

?

5 apr. 1793

Skomager Bernt Thomasen Møller fra Slagelse

ca. 50 aar

150

?

24 apr. 1793

Skomager Claus Pedersens hustru Birthe Marie Johansdatter

ca. 67 aar

150

19 maj

24 maj 1793

**Fhv. glarmester Jens Poulsen

59 aar

150

?

7 jun. 1793

Anne Cathrine Andersdatter, Berens

70 aar

150

?

22 jul. 1793

Marcus Jensen Bruuns moder Dorthe Margrethe Mogensdatter

72 aar

150

20 aug.

26 aug. 1793

**Skomager Johan Berthelsens hustru Else Larsdatter

71 aar

150

?

4 okt. 1793

Christopher Jørgensens søn Lars Jørgen

1 aar 4 mdr

150

?

4 okt. 1793

Peder Andersens datter Anne Marie

6 mdr

150

?

6 dec. 1793

Enken Maren Eliasdatter

ca. 84 aar

150

?

13 dec. 1793

Mad. Maren Bjørn Skov, f. Høyer

ca. 55 aar

150

21 dec.

26 dec. 1793

**Enke [efter Johan Olesen] Cathrine Andreasdatter

> 60 aar

150

?

3 jan. 1794

Fattiglem Anne Jensdatter

83 aar

150

?

5 jan. 1794

Peder Larsens søn Lars

6 uger

150

24 mar.

31 mar. 1794

**Fhv. Møller Villum Henriksens hustru Birthe [Cathrine] Pedersdatter

56 aar

150

?

7 maj 1794

Niels Aalebech

ca. 60 aar

150

16 jun.

20 jun. 1794

**Johan Christopher Steinmüller

> 60 aar

150

27 jul.

30 jul. 1794

**Fhv. Møller Villum Henriksen

40¾ aar

150

7 aug.

10 aug. 1794

**Vangehyrden Ole Larsen

50 aar

150

6 sep.

13 sep. 1794

**Mad. [enke efter Frederik Christian Theilmann] Charlotte Martine Theilmann, f. Reenberg

57 aar

150

?

20 nov. 1794

*Fattiglem Johanne Jensdatter, vulgo Smedde-Johanne

75 aar

150

?

20 nov. 1794

**Mad. Zire Cathrine Larsen, f. Sørensen

51 aar

150

19 nov.

25 nov. 1794

**Enke [efter Morten Mortensen Sach/Grundtvig] Karen Olesdatter, vulgo Mortens eller Sachs

74-75 aar

151

?

30 nov. 1794

Peder Larsens tjenestekarl og hustrus søn Niels Pedersen, f. 24. nov. og hjemmedøbt af jordemoderen

1 dag

151

30 nov.

4 dec. 1794

***Hans Pedersen Lund

85 aar

151

?

9 dec. 1794

Enken Gundel Johnsdatter, vulgo Gustavs

75 aar

151

?

24 dec. 1794

**Konsumptionsforvalter Clemens hustru Johanne Frederikke Meyer

41 aar

151

6 feb.

11 feb. 1795

**Chirurg Linds amme Anna Andersdatter

ca. 26 aar

151

?

11 mar. 1795

**Mad. [enke efter skovrider Jens Sørensen] Elisabeth Cathrine Sørensen, f. Suchou

87 aar 2 mdr

151

?

24 mar. 1795

Johan Fedder Høyer Omøes søn Andreas Høyer Justen Omøe

5 mdr

151

30 mar.

7 apr. 1795

**Afskediget captain [Carl] Lars von Holm

57 aar

151

?

12 apr. 1795

Hans Olesens søn Ole

4 mdr

151

5 jun.

9 jun. 1795

**[Skomager] Claus Jørgensens hustru Birgitte Margrethe [Jensdatter] Ringholm

47 aar

151

?

28 jun. 1795

Daglejer N. Michelsens datter Bodil

9 uger

151

?

19 jul. 1795

Fattiglem enke Anne Dorthe Kamp, f. Hammer

70 aar

151

?

22 jul. 1795

Jørgen Andersens hustru Kirsten Andersdatter Lind

80 aar

151

?

16 aug. 1795

Daglejer Lars Madsens datter Cathrine Lisbeth

2 dage

151

20 aug.

22 aug. 1795

**[ugifte] Maren Nielsdatter

76 aar

151

?

4 okt. 1795

Herredschirurg Cornelius Linds datter Eva Marie Lind

5 mdr

151

?

16 dec. 1795

Kirsten Thulesdatter, uægte født i Rørvig

33 aar

151

?

16 dec. 1795

Fattiglem Søren Madsen

72 aar

151

13 dec.

18 dec. 1795

**Brændevinsbrænder Hans Madsen Storm

45 aar

151

18 dec.

23 dec. 1795

**Consumptionsunderbetjent Ole Svanberg

53 aar

151

?

29 dec. 1795

Jens Madsens datter Kirstine Marie

3 aar 5 mdr

151

?

2 jan. 1796

Niels Larsen, vulgo Niels Kudskes datter Gertrud Marie

5 aar 2 mdr

151

?

8 jan. 1796

Peder Kjærsgaard Holm

8 aar 6 uger

151

?

20 jan. 1796

Enke [efter Thule Michelsen] Anne Sophie Ancher

68 aar

151

?

22 jan. 1796

Peder Clausens datter Bodil Cathrine Pedersdatter

> 4 aar

151

?

29 jan. 1796

Peder Jacobsen

5½ aar

151

?

29 jan. 1796

Gustav Eriksen

1½ aar

151

?

1 feb. 1796

Jørgen Gottschalcks datter Dorthe Birgitte

7 aar 2 mdr

151

?

6 feb. 1796

Jørgen Jacobsen Lunds datter Susanne Henriette

2 aar

151

?

12 feb. 1796

Jørgen Jacobsen Lunds datter Marie

> 6 aar

152

?

19 feb. 1796

Coffardi Captajn Christian Baggesen

67½ aar

152

?

11 mar. 1796

Daglejer Henrik Larsens datter Maren Bjørn

36 uger

152

?

18 mar. 1796

Mads Sørensens datter Petrea

4 uger

152

?

25 mar. 1796

Lars Villadsens søn Peder

4 uger

152

?

3 apr. 1796

Johan Fedder Høyersen Omøes hjemmedøbte tvillingesøn Johannes

?

152

?

1 apr. 1796

Kirsten Jacobsdatter Reimer

77 aar

152

?

20 maj 1796

Holms datter Anne Sophie Burkop

1 mdr

152

?

22 maj 1796

Peder Andersen

> 70 aar

152

?

12 jun. 1796

Daglejer Niels Michelsens søn Peder

1 mdr

152

19 sep.

21 sep. 1796

**Consumptionsbetjent Otto Petersen

50 aar

152

?

20 nov. 1796

Afskediget Rytter Leborius Jørgensen

65 aar

152

?

26 dec. 1796

Afdøde Peder Andersens datter Ellen Marie

10 mdr

152

?

4 jan. 1797

Enken Marie Svendsdatter

82 aar

152

?

27 jan. 1797

Lars Jensens datter Johanne Margrethe

4 mdr

152

29 jan.

1 feb. 1797

**Fisker Peder Andersens hustru Margrethe Andersdatter [Olesdatter?] vulgo Nordmands

> 60 aar

152

5 feb.

10 feb. 1797

**Byskriver Lyders hustru Martha f. Hald

43 aar

152

?

17 feb. 1797

Kleinsmedesvend Gunner Mogensens syge søn Niels Christian

29 aar 10 md

152

?

18 feb. 1797

Enken Bodil Jensdatter Lund

64 aar 7 mdr

152

?

19 mar. 1797

Enken Apollone Rasmusdatter

69 aar

152

?

22 mar. 1797

Fhv. Fattigfoged Christen Hansen Holbech

68-69 aar

152

?

26 mar. 1797

Limsers datter Anne Cathrine

4 aar

152

12 jul.

17 jul. 1797

**Snedker og værtshusholder Thomas Mogensen

79 aar 2 mdr

152

?

18 jul. 1797

Skomager Johan Berthelsen

64 aar 9 mdr

152

?

4 sep. 1797

Hans Villumsens datter Anne

1 aar 2 mdr

152

?

11 sep. 1797

Simon Christensens datter Anne Marie

aa. 2 aar

152

?

26 sep. 1797

**Maaler Mads Sørensen

64 aar

152

?

6 okt. 1797

Handskemager Anders Sørensen

84 aar

169

?

12 okt. 1797

Byfoged Christopher Kindlers datter Nicoline Petronella (nedsat inde i Nykøbing Kirke)

ca. 4 aar

152

?

16 okt. 1797

Søren Andersens søn Bent

1 aar 3 mdr

152

?

27 okt. 1797

Enken Inger Olesdatter

87 aar

153

?

3 nov. 1797

Lars Rasmussens datter Bodil

4½ aar

153

?

16 nov. 1797

Lars Rasmussens datter Inger Marie, søster til ovennævnte Bodil

1 aar10 mdr

153

18 nov.

24 nov. 1797

**Johan Fedder Høyersen Omøes hustru Sidse Lucie Olesdatter

61 aar

153

?

13 dec. 1797

Hans Mogensen Holsts datter Dorthe Marie

3 uger

153

?

17 dec. 1797

Peder Bentsens søn Bent

11 uger

153

?

22 jan. 1798

Borger og ? Hans Nielsen

?0 aar 10 md

153

20 feb.

23 feb. 1798

**Borger og snedker Andreas Johs. Sindings hustru Marie Poulsdatter

30 aar

153

?

3 mar. 1798

Enken Kirsten Joensdatter Aalebech

72 aar 7 mdr

153

?

11 mar. 1798

Jørgen Andersen

76 aar 3 mdr

153

?

10 maj 1798

**Borger Claus Mortensen

70 aar 6 uger

153

?

11 maj 1798

Skomager Søren Olesens hustru Kirstine Nielsdatter

49 aar

153

?

27 jun. 1798

Juul Møllers datter Sophie

7 mdr

153

?

5 sep. 1798

Daglejer Niels Michelsens datter Anne Cathrine

3 uger

153

15 nov.

21 nov. 1798

**Jesper Chr. ? Clemens

64 aar 10 md

153

?

8 feb. 1799

Aftakket soldat Poul Hansen

58 aar

153

?

8 feb. 1799

Consumptionsbetjent L. Jespersens hustru Kirsten Andersdatter

> 40 aar

153

?

23 feb. 1799

By- og birkeskriver C. Lyders 2.den hustru Charlotte Christiane Eleonora Bentzen

28 aar 9 dg

153

4 mar.

8 mar. 1799

**Lars Rasmussens hustru Sidse Nielsdatter

42 aar

153

?

22 mar. 1799

By- og birkeskriver C. Lyders søn Christian Peder

1½ mdr

153

?

7 apr. 1799

Hans Mogensen Holsts tvillingedatter Dorthe Marie

3 uger

153

?

9 maj 1799

Christen Jensen

84 aar

153

4 maj

9 maj 1799

**Mad. Margrethe Birch, f. Cruse

79 aar

153

2 jun.

7 jun. 1799

**Consumptionsunderbetjent Lars Jespersen

72 aar

153

?

7 jun. 1799

Anders Larsens søster Karen, Anders Michelsens

50 aar

153

3 jun.

8 jun. 1799

**[Niels] Christian Jacobsens hustru Anne Jensdatter

70 aar 3 mdr

153

?

15 jun. 1799

Enken Maren Lund, f. Hansdatter

75 aar

153

?

10 jul. 1799

Andreas Johannes Sindings udøbte datter

1 dag

153

?

7 aug. 1799

Ole Justesen Omøe

55 aar

153

?

16 okt. 1799

Fattiglem Kirsten Sørensdatter, født i Jylland, var gift med skomager Søren Madsen

> 50 aar

154

?

4 dec. 1799

Fhv. hofviolong David Christian Hansen

53 aar

154

?

8 dec. 1799

Hans Nielsens søn Hans Peder

½ aar

154

?

12 dec. 1799

Mogens Christiansens dødfødte søn

0 aar

154

?

31 dec. 1799

Johan Andreas Coldevins søn Christen

8 uger

154

14 mar.

21 mar. 1800

**Enken efter coffardi captajn C. Baggesen Mad. Birgitte Magdalene Wraa

53 aar

154

?

28 mar. 1800

Fattiglem enke Angelika Sørensdatter

77 aar

154

?

28 mar. 1800

Fattiglem og forladt kone Anne Berthelsdatter

68 aar

154

3 maj

9 maj 1800

**Christopher Pedersen

58 aar

154

?

22 maj 1800

Afdøde Lars Jespersens datter Christiane

6 aar 2 mdr

154

22 jun.

27 jun. 1800

**Niels ?[Jens Nielsen] hustru Anne Marie Hansdatter Lund

37 aar

154

?

22 okt. 1800

G. H. C. de Giers hjemmedøbte datter Anne Cathrine

ca. 3 uger

154

?

4 nov. 1800

Rasmus Hansens for tidligt fødte og hjemmedøbte datter Kirstine

? 1 dag

154

5 nov.

8 nov. 1800

**[Byfoged] Peder Madsens hustru Ellen Olesdatter

36 aar

154

?

16 nov. 1800

C. Hvas’s hjemmedøbte datter Anne Marie

10 dage

154

?

30 nov. 1800

Andreas Andreasens søn Henrik

8 mdr

154

?

9 dec. 1800

Kleinsmed Niels Christian Jacobsen

63 aar

154

9 dec.

13 dec. 1800

**[Brændevinsbrænder] Peder Pedersens hustru Anne Margrethe [Madsdatter] Thrane

39 aar

154

12 dec.

19 dec. 1800

**Købmand Alexander Grønvold

47 aar

154

?

16 jan. 1801

Almisselem Gunner Mogensen

77 aar

154

11 feb.

13 feb. 1801

**Fhv. landsbyskrædder Ejlert Nicolajsen

66-67 aar

154

?

15 feb. 1801

Maren Nielsdatter

¾ aar

154

?

1 mar. 1801

**Jacob Larsen

51 aar

154

?

2 mar. 1801

**[Brændevinsbrænder] Rasmus Pedersens hustru Anne Kirstine Bentsdatter

40 aar

154

2 apr.

8 apr. 1801

**Peder Juul Møller

31 aar

155

?

22 apr. 1801

**Lars Rasmussens 3.die hustru Bodil Jepsdatter

29 aar

155

26 apr.

29 apr. 1801

**Daglejer Niels Nielsen Flint

48 aar

155

?

30 apr. 1801

**Daglejer Simon Christensen

53 aar

155

?

28 maj 1801

Johan Lorentsen

66 aar

155

?

4 jun. 1801

Hattemager Frands Nicolaj Dahl

56 aar

155

1 jul.

3 jul. 1801

**Niels Thomasens hustru Bodil Pedersdatter

65 aar

155

?

12 jul. 1801

Enken almisselem Karen Mogensdatter Juul

73½ aar

155

18 jul.

23 jul. 1801

**Byfoged Christopher Kindler

58 aar

155

?

18 sep. 1801

Hans Mogensen Holsts datter Dorthe Marie

7 mdr

155

24 nov.

1 dec. 1801

**Enken mad. Anne Dehm Meyer, vulgo Mutter

81 aar

155

?

26 dec. 1801

Enken Anne Margrethe Johansdatter

78 aar

155

25 jan.

28 jan. 1802

**Snedker Hans Hansen

68 aar

155

26 jan.

29 jan. 1802

**Betjent Erik Johnsen Munchvold

58 aar

155

?

4 mar. 1802

Lars Thranes hustru Martha Madsdatter

ca. 81 aar

155

1 mar.

4 mar. 1802

**Fhv. consumptionsunderbetjent Andreas Eriksen

67 aar

155

?

4 apr. 1802

Jacob Kamp

65 aar

155

17 okt.

19 okt. 1802

**Niels Enevoldsens hustru Maren Pedersdatter

56 aar

155

27 feb.

7 mar. 1803

**[Consumptions]kasserer [Johan Christian] Skovs hustru mad. Karen Skov, f. Herlev

41 aar

155

?

16 mar. 1803

Lars Rasmussens søn Søren

3 aar

155

?

16 mar. 1803

Andreas Andreasens søn Henrik

1 aar 10 mdr

155

?

25 mar. 1803

Enken Susanne Andersdatter vulgo Spillemands

80½ aar

156

?

4 maj 1803

Spillemand [Jørgen Jacobsen] Lunds datter Ellen Margrethe

4 aar 10 mdr

156

4 maj

10 maj 1803

**Snedker Johan Fedder Høyersen Omøes hustru Anne Sophie Hansdatter

31 aar 10 md

156

?

30 jun. 1803

Garvermester Joseph Mathias Støckerts datter Marie Magdalene f. 12. dec. 1801 i Helsingør

1½ aar

156

?

25 aug. 1803

Sognepræsten hr. Bangs søn Frands Wilhelm Trojel

13 uger

156

31 aug.

4 sep. 1803

En mand ? fra Askehaugen – formodentlig den i skifteprotokollen nævnte husmand Peder Jensen

41 aar

156

?

9 okt. 1803

Ukendt kvindelig

?

156

?

11 okt. 1803

**[Consumptions]kasserer Johan Christian Skov

57 aar

156

14 okt.

21 okt. 1803

**Frederik Zartmann

79½ aar

156

25 okt.

28 okt. 1803

**Niels Larsen vulgo Kusk

45 aar

156

26 dec.

30 dec. 1803

**Jomfru Anne Magdalene Mønster

76 aar

156

?

22 jan. 1804

Møller Niels Thomasens hjemmedøbte søn Jens Christian

5 uger

156

?

12 feb. 1804

Anders Andreasens hustru Sidse Andersdatter

> 60 aar

156

?

14 mar. 1804

Ungkarl Jens Jensen

55 aar

156

6 apr.

11 apr. 1804

**Fru Karen Sophie Rist, f. Larsen, døde i barselsseng paa Adelersborg

26 aar 10 md

156

?

11 apr. 1804

**Almisselem enke Karen Nielsdatter, vulgo Glarmesters

71 aar

156

?

4 maj 1804

**Andreas Nicolajsens hustru Karen [Christensdatter]

59 aar

156

?

9 jul. 1804

*Lieutenant og købmand Jens Rists datter Larsine Karen Sophie Frederikke

4 uger

156

10 jul.

14 jul. 1804

**Skrædder Iver Olesen Granstads hustru Anne Albertsdatter

ca. 37 aar

156

?

31 jul. 1804

Christen Jørgensens hjemmedøbte datter Anne Birgitte

12 timer

156

?

28 aug. 1804

**Consumptionsbetjent Ole Hansen Holm

46 aar

156

?

5 sep. 1804

Enken Karen Larsdatter

ca. 73 aar

156

14 sep.

17 sep. 1804

**Daglejer Peder Madsen

45 aar

156

?

7 okt. 1804

**Snedkermester og brændevinsbrænder Rasmus Pedersen

52 aar

156

?

23 okt. 1804

Ugifte Sidse Jensdatters datter Christiane Kirschbaum

14 mdr

156

?

11 nov. 1804

Almisselem Inger Hansdatter [~ Fangevogter og vægter Niels Hansen]

ca. 76½ aar

157

?

23 dec. 1804

Enken Bodil Pedersdatters dødfødte søn

0 aar

157

25 feb.

1 mar. 1805

Fedder Høyer Justesen Omøe

67 aar

157

17 apr.

19 apr. 1805

**Pigen Ellen Poulsdatter, fra sin 20 aar ældre moster Karen Nielsdatter

68 aar

157

?

19 jun. 1805

Kirkeværgen Mogens Christiansen og Johanne Frederikke [Nielsdatter] Aalebechs dødfødte søn

0 aar

157

?

26 aug. 1805

Morten Grundtvigs datter Ellen Gundine

18 aar

157

?

9 sep. 1805

Albert Svendsens datter Eva Marie

31 aar

157

?

15 sep. 1805

Svend Andreasens søn Rasmus

20 uger

157

?

? sep. 1805

Ulæselig indførsel – formodentlig et dødfødt barn

? 0 aar

157

?

25 okt. 1805

Peder Pedersens tvillingedatter Birthe Marie

13 uger

157

?

6 nov. 1805

Frederik Olesen Degerhart

84-85 aar

157

?

24 nov. 1805

Jørgen Berthelsens datter Marie

3 aar

157

?

6 dec. 1805

Jens Mogensen Holsts datter Else

11 aar

157

?

21 feb. 1806

**Pigen Anne Ejlertsdatter

42 aar

157

23 feb.

28 feb. 1806

**Pigen Karen Nielsdatter

< 89 aar

157

15 jun.

20 jun. 1806

**Fhv. consumptionsinspektør, nu kasserer Niels Dræbye

48 aar

157

4 jul.

8 jul. 1806

**Jomfru Christiane Coldevin

56 aar 10 md

157

?

2 nov. 1806

Jørgen Berthelsens datter Marie

2 mdr

157

3 nov.

7 nov. 1806

**Brændevinsbrænder Jens Larsen

48 aar

157

?

12 nov. 1806

Vægter Mads Nielsens hustru Bente Knudsdatter

< 60 aar

157

?

14 nov. 1806

Petrea Christiane Thybring

14 aar 8 mdr

157

?

23 nov. 1806

Fhv. vægter gl. Niels Hansen

85 aar

158

4 dec.

8 dec. 1806

**Afdøde Værtshusholder Niels Larsens hustru Mette Pedersdatter

53 aar

158

?

8 dec. 1806

Afdøde Christen Jensen Odboes enke Karen Pedersdatter

[69 aar]

158

?

19 dec. 1806

Ugifte Annika Jacobsdatters datter Christine

4 mdr

158

26 jan.

31 jan. 1807

**Theologiæ Attestatus Juris Examinatus Hr. Johan Christian Coldevin

63 aar

158

?

5 feb. 1807

**Villum Henriksen

66 aar

158

?

22 feb. 1807

**[Bødker] Erik Gustavsen

49½ aar

158

?

28 feb. 1807

Jomfru Marie Cathrine Skov

46 aar

158

?

8 mar. 1807

Mads Madsen fra Frenderup i Grevinge sogn

64 aar

158

?

22 mar. 1807

Rasmus Clausens søn Niels Christian

8 mdr

158

?

22 mar. 1807

Jæger Peder Larsens datter Maren

4½ aar

158

?

22 maj 1807

***Kordegn, klokker og skoleholder i Nykøbing Jens Christian Fischer

73½ aar

158

29 jun.

2 jul. 1807

**Bager Lars Gottschalck

53 aar 3 mdr

158

?

21 jul. 1807

Fhv. skomager, nu fattiglem af første klasse Claus Pedersen

84¾ aar

158

?

18 okt. 1807

Brændevinsbrænder Lars Daniel Madsens datter Karen Sophie

7 uger

158

?

6 nov. 1807

Møller Niels Thomsens søn Christian

8 dage

158

5 nov.

11 nov. 1807

**Skrædder Niels Thomsen

56 aar

158

?

13 dec. 1807

Brændevinsbrænder Lars Christian Larsens søn Zakarias Peder

8 dage

158

?

26 dec. 1807

Marie Albertsdatters uægte datter Hansine Christiane Nikoline

8 uger

158

?

5 jan. 1808

Skræddersvend Carl Thomsen

55 aar

158

?

20 mar. 1808

Købmand L. Schandrups datter Larsine Laurine

7 uger

158

?

14 apr. 1808

Fhv. slagter, nu fattiglem af 1.ste klasse Lars Christensen

98 aar

158

?

25 apr. 1808

Underofficer ved den danske Artilleri Brigade Halvor Dahl

29 aar

158

15 jul.

18 jul. 1808

**Bødker Erik Gustavsens hustru Bodil Jensdatter

44 aar

158

?

25 jul. 1808

Fattiglem af 1.ste klasse Jørgen Henningsen

46 aar

159

14 sep.

17 sep. 1808

**Skomager Søren Olesen

69 aar

159

11 okt.

14 okt. 1808

**Maren Olesdatter

54 aar

159

?

18 okt. 1808

Soldat ved danske Livregiment Rasmus Christensen

41 aar

159

?

1 jan. 1809

Brændevinsbrænder Lars Berthelsens datter Sidse

8 dage

159

?

6 jan. 1809

Møller Jørgen Christensens hustru Kirsten Jacobsdatter

27 aar

159

?

22 jan. 1809

Tømmermand J. C. Lemsers hustru Karen Jensdatter

59 aar

159

?

12 feb. 1809

Enken Maren Jenses

62 aar

159

?

19 feb. 1809

Vægter Mads Nielsen

55 aar

159

?

11 mar. 1809

Tømmermand Christian Larses hustru Ingeborg Mogensdatter

74½ aar

159

?

29 mar. 1809

Rytter ved 1.ste escadron af Sjællandske Rytterregiment Niels Henriksen

22 aar

159

?

29 mar. 1809

Soldat ved danske Livregiments 3. batallion Hans Nielsen

37 aar

159

2 apr.

7 apr. 1809

**Jomfru Sidse Kirstine Ruhe

67 aar

159

?

8 maj 1809

Soldat ved danske Livregiments 3. batallion Niels Sørensen

34 aar

160

?

13 maj 1809

Soldat ved danske Livregiments 3. batallion Ole Jørgensen

35 aar

160

29 maj

2 jun. 1809

**Købmand Lars Larsen

72 aar

160

?

3 jun. 1809

Feldbereder Ole Andersens hustru Margrethe Olesdatter

61 aar

160

?

14 jun. 1809

Fattiglem af 3. klasse Kirsten med tilnavnet Amagers

54 aar

160

12 jun.

15 jun. 1809

**Brændevinsbrænder Rasmus Pedersens enke Christiane Pedersdatter

41 aar

160

?

21 jun. 1809

Hattemagersvend Niels Larsens hustru Anne Kirstine Skovlund

69 aar

160

?

1 aug 1809

Daglejer Andreas Nicolajsen

69 aar

160

?

16 aug. 1809

Snedker A. Sindings udøbte datter

1 dag

160

?

15 dec. 1809

Købmand Peder Christian Voigt

36 aar

160

?

21 dec. 1809

Købmand C. Bentzens datter Dine Magdalene

9 mdr

160

?

21 jan. 1810

Kalkslager Jacob Pedersens hustru  Anne Cathrine Henriksdatter

72 aar

161

?

1 feb. 1810

Fhv. købmand Peder Larsen Skov

76 aar

161

?

18 feb. 1810

Brændevinsbrænder L. Berthelsens søn Peder

2 uger

161

?

18 feb. 1810

Brændevinsbrænder L. Berthelsens datter Marie

2 uger

161

?

1 mar. 1810

Skomager Andreas Andreasen

48 aar

161

?

1 apr. 1810

Købmand C. H. Busch’s søn Lars Frederik

9 mdr

161

?

23 apr. 1810

Tjenestekarl Hans Jensens udøbte datter

3 timer

161

?

25 apr. 1810

Afdøde skomager Søren Olesens hustru Elisabeth Anne, f. Zimmermann

57 aar

161

?

6 maj 1810

Tjenestekarl Hans Jensens hjemmedøbte datter Anne Marie

16 dage

161

?

11 maj 1810

Murermester Bønnelykkes søn Søren

3 aar 5 mdr

161

?

11 maj 1810

Snedker J. Høyers udøbte datter

1 dage

161

?

2 maj 1810

Skarpskytte Hans Olesen Sellerup ved 5. Jyske Skarpskytte Corps 3. Comp.

22 aar

161

?

5 jun. 1810

Rekrut Jørgen Christophersen ved Jyske Skarpskytte Corps 1. batallion

24 aar

162

?

6 jul. 1810

**Brændevinsbrænder Anders Larsens hustru Kirsten Simonsdatter

ca. 80 aar

162

?

22 jul. 1810

Skarpskytte Peder Christensen Skyum ved Jyske Skarpskytte Corps 1. Comp.

29 aar

162

?

3 aug. 1810

Fattiglem af 2. klasse Birthe Christensens

57 aar

162

?

8 aug. 1810

Bøssemager C. Bechs udøbte søn

1 dag

162

?

25 sep. 1810

Møller Niels Thomsens datter Marie

8 uger 2 dg.

162

?

25 nov. 1810

Fattiglem af 2. klasse skomager Anders Jørgensens hustru Karen Johansdatter

ca. 61 aar

162

1 feb.

7 feb. 1811

**Brændevinsbrænder Christen Hvas’s hustru Anne Christiansdatter

50 aar

162

?

10 feb. 1811

Fattiglem af 3. klasse Sidse Helles

78 aar

163

15 feb.

20 feb. 1811

**Købmand Simon H. Birchs enke Anne Kirstine f. Ruhe

65 aar

163

?

24 feb. 1811

Kalkslager Jacob Pedersen

71 aar

163

?

10 mar. 1811

Hans Christensens datter Anne Marie fra Lynghuset

3 uger

163

?

17 mar. 1811

Frederikke Lemsers udøbte søn Morten Jensen

4 uger

163

?

20 mar. 1811

Husmand H. Christensens hustru Anne Andersdatter

35 aar

163

?

3 apr. 1811

Skomager Mørks søn Christian Peder

5 mdr 1 uge

163

?

25 apr. 1811

Brændevinsbrænder Lars Berthelsens moder Karen Larsdatter

79½ aar

163

?

25 apr. 1811

Fattiglem af 1. klasse Hans Johansen

92 aar

163

?

17 maj 1811

Daglejer Peder Larsens søn Jens

6 aar

163

?

28 jun. 1811

Skomager A. Andreasens enke Mette Rasmusdatter

50 aar

163

?

6 jul. 1811

Consumptionsunderbetjent Jørgensens søn Jørgen

13 aar

164

?

31 jul. 1811

Skarpskytte Lars Pedersen

28 aar

164

?

4 aug. 1811

Skarpskytte Hans Larsen

25 aar

164

18 aug.

21 aug. 1811

**Rebslager Christopher Gottschalck Rasmussens hustru Christiane f. Allerup

22 aar

164

18 aug.

21 aug. 1811

Rebslager Christopher Gottschalck Rasmussens dødfødte datter

0 aar

164

?

19 sep. 1811

Skarpskytte Niels Andersen

27 aar

164

?

8 okt. 1811

F. Olesens hustru Bodil Pedersdatter

81 aar

164

?

25 okt. 1811

Gartner de Giers hustru Martha Larsdatter

56 aar

164

?

17 nov. 1811

Daglejer Jacob Kirschbaums søn Jens Frederiksen Kirschbaum

1¼ aar

164

?

25 nov. 1811

Mariner Anders Iversen

34 aar

164

?

18 dec. 1811

**Gartner Ernst de Gier

47 aar

165

?

5 feb. 1812

Brændevinsbrænder Jens Madsens udøbte datter

1 time

165

9 feb.

12 feb. 1812

**Glarmester Markus Bruun

49 aar

165

?

16 feb. 1812

Daglejer Anders Sørensens datter Sidse Marie

11¼ aar

165

?

25 feb. 1812

Afdøde feldbereder Ole Justesen Omøes enke Sidse Christensdatter

72 aar 5 mdr

165

?

15 mar. 1812

Kirsten Carlsdatters hjemmedøbte datter Else Kirstine Johansdatter

8 dage

165

?

27 mar. 1812

Fattiglem Jens Jespersen

73 aar

165

?

5 apr. 1812

Jordemoderen Abelone Jensdatter

47 aar

165

4 maj

7 maj 1812

**Murersvend Jacob Kirschbaum

55 aar

165

?

20 maj 1812

Hattemager Frands Nicolaj Dahls enke Sara Cathrine Stryver

76 aar

165

5 jun.

7 jun. 1812

**Skipper Carl Frederiksen fra Halmstad

41 aar

165

?

13 jul. 1812

Brændevinsbrænder Jens Madsen

53 aar

166

?

23 aug. 1812

Købmand Lor? Schandrups datter Cecilie Marie

3 mdr 3 uger

166

?

31 aug. 1812

Brændevinsbrænder Lars Daniel Madsens hjemmedøbte søn Lars Larsen

5 uger

166

?

6 sep. 1812

Konsumptionsunderbetjent Johannes Bechs hustru Anne Kirstine Jacobsdatter

39 aar

166

?

27 okt. 1812

Fhv. teglbrænder og stenhugger Christian Schandrup

86 aar

166

?

16 nov. 1812

**Brændevinsbrænder Peder Pedersen

53 aar

166

?

9 dec. 1812

Snedker Henrik Jacobsens datter Anne Marie

3 aar

166

?

14 feb. 1813

Skomager Johan Clausens hustru Birgitte Margrethe Florentsdatter

59 aar

166

?

14 feb. 1813

Afdøde brændevinsbrænder Peder Pedersens datter Birthe Marie

2 aar 9 mdr

166

?

26 feb. 1813

Garver Andreas Gottlieb Giebelhausens datter Louise Tiliane

4 mdr

167

?

14 mar. 1813

Slagter Magnus Møllers søn Johan Peder

3 aar 7 mdr

167

?

18 mar. 1813

Tambour ved 2. comp. af Kronens Regiment Christian Werner

31 aar

167

?

18 apr. 1813

Skoflikker Anders Jørgensen

56 aar

167

?

2 maj 1813

Daglejer Lars Villadsens hustru Karen Nielsdatter

52 aar

167

?

27 maj 1813

Daglejer Villads Larsens søn Peder

2 dage

167

?

27 maj 1813

Daglejer Villads Larsens søn Lars

2 dage

167

?

4 aug. 1813

Jæger Lars Nielsen af Kronens Reg. 2. Battalions Jæger Corps

25 aar

167

?

18 aug. 1813

Møllersvend Frederik Lemsers datter Anne Kirstine Lise

9 mdr

167

?

3 sep. 1813

Afdøde betjent A. Andreasens enke fattiglem af 1. klasse Sidse Nielsdatter

ca. 78 aar

167

?

8 okt. 1813

Postmester P. Holms søn Christian Frederik

6 dage

167

?

8 okt. 1813

Feldkusk Claus Rønner af major von Billes kørende feldbatteri

33 aar

167

?

24 okt. 1813

Soldat Christian Nielsen ved Danske Livregiments 3. Batt.s 2. Comp.

27 aar

168

?

12 nov. 1813

Daglejer Rasmus Clausens dødfødte datter

0 aar

168

?

2 jan. 1814

**Fattiglem Bodil Larsdatter

63 aar

168

?

7 jan. 1814

Nykøbings Tambour Christian Frederik Wappenschnur

71 aar

168

?

16 jan. 1814

Skomager N. L. Mørks hjemmedøbte søn Peder

6 dage

168

?

16 jan. 1814

Smed Christopher Gottschalcks udøbte datter

½ time