Genealogy Data Page 886 (Notes Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

Karen Jensine Nielsen{I20572} (b. 10 APR 1883, d. ?)

Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 4 i Vig by.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: matr. nr. 5a i Rode. Online opslag 139.

Back to Main Page


Niels Johannes Nielsen{I20573} (b. 13 FEB 1885, d. 13 DEC 1960)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1949-1961.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1949-1961.
Page: pag. 275, nr. 8. Online opslag (ny udgave) 246.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 4 i Vig by.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1949-1961.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1949-1961.
Source: (Individual)
Abbreviation: Jørgen Stage Larsen og Ole Ulrik Hansens forskningsresultater vedr. Vig sogns fæstebønder og gaardejere.
Note: Jørgen Stage Larsen og Ole Ulrik Hansens forskningsresultater vedr. Vig sogns fæstebønder og gaardejere i perioden 1700-2010.
Occupation: Gaardejer matr. nr. 5 i Rode, Vig sogn, Holbæk amt
Date: FROM 1917 TO 1950

Back to Main Page


Marie Magdalene Nielsen{I20574} (b. 4 JUN 1887, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 4 i Vig by.

Back to Main Page


Dagmar Katrine Nielsen{I20575} (b. 15 APR 1889, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1890 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 4 i Vig by.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: matr. nr. 5a i Rode. Online opslag 139.

Back to Main Page


Gudrun Caroline Nielsen{I20576} (b. 11 DEC 1891, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: matr. nr. 5a i Rode. Online opslag 139.

Back to Main Page


Jens Poul Nielsen{I20577} (b. 13 FEB 1893, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1906 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: matr. nr. 5a i Rode. Online opslag 139.

Back to Main Page


Villy Andreas Christophersen{I20578} (b. 29 MAY 1906, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1911 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1911 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 8, matr. nr. 1a i Rode. Online opslag 206.

Back to Main Page


Ejlert Christophersen{I20579} (b. 16 OCT 1907, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1911 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1911 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 8, matr. nr. 1a i Rode. Online opslag 206.

Back to Main Page


Cathrine Marie Gottschalk{I20580} (b. 14 MAR 1908, d. 6 JUN 1911)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1911 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1911 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 10, matr. nr. 2b i Rode. Online opslag 206.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1901-1912.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1901-1912.
Page: pag. 306, nr. 6. Online opslag (ny udgave) 276.

Back to Main Page


Jens Jensen{I20581} (b. 19 SEP 1830, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1830-1849.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1830-1849.
Page: side 2, nr. 3. Online opslag (ny udgave) 6.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 21 i Rode.

Back to Main Page


Lars Jensen{I20582} (b. 22 JUL 1832, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1830-1849.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1830-1849.
Page: side 13, nr. 20. Online opslag (ny udgave) 17.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 21 i Rode.

Back to Main Page


Anne Jensdatter{I20583} (b. 1834, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 21 i Rode.

Back to Main Page


Søren Jensen{I20584} (b. 1836, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 21 i Rode.

Back to Main Page


Ellen Kirstine Jensdatter{I20585} (b. 1839, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Note: FT 1840 Holbæk amt, Vig sogn.
Page: fam. nr. 21 i Rode.

Back to Main Page


Lars Nielsen{I20588} (b. 1824, d. 1848)
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1843-1853.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1843-1853.
Probate: Date: 18 JUL 1848
Place: Ods Herreds Gods skifteprotokol

Back to Main Page


Jens Nielsen{I20590} (b. 25 OCT 1832, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1830-1849.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1830-1849.
Page: side 15, nr. 24. Online opslag (ny udgave) 19.

Back to Main Page


Niels Sørensen{I20591} (b. NOV 1804, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Faarevejle sogn, Holbæk amt 1804-1814.
Note: Kirkebog Faarevejle sogn, Holbæk amt 1804-1814.
Page: pag. 13, nr. 37. Online opslag 18.

Back to Main Page


Ida Kirstine Jensdatter Esmarch{I20592} (b. DEC 1760, d. 31 JAN 1838)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Hyllested sogn, Randers amt 1715-1789.
Note: Kirkebog Hyllested sogn, Randers amt 1715-1789.
Page: pag. 67. Online opslag 132.
Source: (Birth)
Abbreviation: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Note: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Page: side 45.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Raaby sogn, Randers amt 1835-1850.
Note: Kirkebog Raaby sogn, Randers amt 1835-1850.
Page: pag. 194, nr. 1. Online opslag 128.
Source: (Death)
Abbreviation: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Note: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Page: side 47.

Back to Main Page


Anders Mogensen Berg{I20593} (b. MAR 1744, d. 24 APR 1812)
Note: Niels Hedin "Stamtavle over Slægten Berg", oplyser side 43:

"Aar 1780 Forpagtede han Støvringgaard Klosters Avlsgaard, der var han til han fratraadte Forpagtningen i Aar 1802. Samme Aar den 22 Juni købte han ved Skøde Hovedgaarden Sødringholm, i Sødring sogn ved indløbet til Randers Fjord, af de daværende Ejere, Brødrene Secher, for 64.325 Rigsdaler. Denne Gaard solgte han ved Skøde af 25 Juni 1808, til Marcus Anchersen Secher for en sum af 90.000 Rigsdaler. I mellemtiden havde Berg købt den nærliggende Hovedgaard Demstrup i Raaby sogn, sandsynligvis som fremtidigt Hjem for hans Ældste Søn, Jens Magnus, og som Enkesæde for Hustruen, idet Berg allerede da følte Helbredet svigte.

Den 20. Oktober 1810 overtog Sønnen Jens Magnus Berg, Demstrup. Anders Mogensen Berg døde 24. April 1812 i Randers. Hvorvidt han paa det sidste var flyttet til Randers og taget fast ophold, eller han blot er bleven behandlet af en Læge i Randers og Død af sin Lidelse, vides ikke.
Anders Mogensen Berg har sikkert tidligt følt, hvor det bar hen med ham. Den 3. Juli 1811, inden han blev helt værkbruden, har han i Randers faaet følgende lille Opsats til sine Børn sat sammen:

"Kiære Børen, for alt glem ikke at af læk Hr. Kamme Raad Willadsin for alt hans Vel Villighed og hans saa vel i Sygdoms tiden som al anden Havende Møye og troskab mod mig Bør han nyde 500 Rd skriver Femhundrede Rixdaler. Paa læger eders Fader Eder alle som er myndige at ef ter komme denne min Begiering."
A M Berg.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vester Skerninge-Ulbølle sogne, Svendborg amt 1681-1760.
Note: Kirkebog Vester Skerninge-Ulbølle sogne, Svendborg amt 1681-1760.
Page: Online opslag 266.
Source: (Birth)
Abbreviation: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Note: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Page: side 43.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Randers Skt. Morten Kirke, Randers amt 1811-1813, døde.
Note: Kirkebog Randers Skt. Morten Kirke, Randers amt 1811-1813, døde.
Page: pag. 6. Online opslag 10.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Vester Skerninge-Ulbølle sogne, Svendborg amt 1681-1760.
Note: Kirkebog Vester Skerninge-Ulbølle sogne, Svendborg amt 1681-1760.
Source: (Individual)
Abbreviation: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Note: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Occupation: Landmand og proprietær paa Støvringgaard i Jylland

Back to Main Page


Margrethe Sophie Andersdatter{I20594} (b. 1710, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Note: Niels Hedin: "Stamtavle over Slægten Berg".
Page: side 11.

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB©  icon (web page link)GED4WEB© version 3.32 .

Back to Main Page