Genealogy Data Page 87 (Notes Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

Kirsten Michelsdatter{I1898} (b. JUN 1808, d. DEC 1808)

Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Page: side 44.

Back to Main Page


Kirsten Michelsdatter{I1899} (b. MAY 1810, d. JUL 1812)
Note: Ved begravelsen oplyses at hun blev 3 aar gl.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Page: side 56.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Page: side 165. Online opslag 48.

Back to Main Page


Peder Michelsen{I1900} (b. 24 MAR 1824, d. 25 JUL 1824)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 17 nr. 3.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side ej oplyst, nr. 4. Online opslag 395.
Event: Type: Hjemmedøbt
Date: 24 MAR 1824
Place: Brandstrupgaard, Yderby, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Anne Andersen{I1901} (b. 15 MAR 1848, d. 3 DEC 1933)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 132 nr. 2.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 296 nr. 1.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1932-1942.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1932-1942.
Page: pag. 233, nr. 7. Online opslag 206.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 23 i Yderby. Online opslag 62.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Source: (Death)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Confirmation: Date: 18 MAY 1862
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Event: Type: Vaccineret
Date: 10 AUG 1850
Place: af distriktslæge Kongsted

Back to Main Page


Nicolai Andreas Andersen{I1902} (b. 29 JAN 1875, d. 13 AUG 1954)
Note: Omkring århundredeskiftet (1900) gik fiskerne på Odden i gang med realisering af planerne om at få bygget en fiskerihavn.
På daværende tidspunkt blev der drevet et temmeligt stort sildefiskeri fra Odden bådebro, som lå 300 meter vest for den nuværende havn.
Mange gode kræfter blev involveret i planerne, og i foråret 1907 blev arbejdet påbegyndt. I 1909 kunne havnen tages i brug.

Samtidig med havnen blev det første hus bygget. "Strandkanten" kom det til at hedde. Et velvalgt navn til det nye hus, der var bygget ved den lægivende bakke og med udsigt over havnen.
Huset blev bygget af den senere havnefoged N.A, Andersen og fru Gertrud. En datter Ragnhild har i en lille bog skrevet sine erindringer om barndomshjemmet. Det var et stort hus, fortæller hun. Der skulle jo være plads til havnekontor, og der var reserveret plads til familieudvidelser, som heller ikke udeblev. Syv børn blev det til i alt. Faderen N.A. Andersen fik stillingen som havnefoged, som han bestred i 40 år.

Lønnen som havnefoged var ikke stor. Derfor blev en lille afholdsrestaurant indrettet i en af stuerne. Om sommeren især var der liv i huset. Der kom gæster fra København - undertiden kendte folk, og da tunfiskeriet satte ind i 1920'erne kom direktører og engelske adelsmænd som pensionærer.

I talefilmens barndom blev huset invaderet af et filmhold, og optagelserne "Så til søs" kunne følges på tæt hold.

Naturligvis nok indgik friskfanget fisk i pensionærernes menu.

Da havnefogeden holdt op i 1949, blev huset solgt til Sømandsmissionen, der byggede en ny af deling ved siden af "Strandkanten". Her blev indrettet 8 dobbeltværelser med bad og toilet, hvilket var temmelig usædvanligt for den tid.

Efter Sømandsmissionen overtog Erling Johansen stedet og omdøbte det til "Hotel og Kro". Som den første i Odden fik han alkoholtilladelse i 1969 og ændrede samtidig kroens navn til "Den Gyldne hane".

Efter Erling Johansens død i 1970 solgte enken Gunhill Johansen kroen til den nuværende ejer Bruno Lund. Hotel og kro er stadig stedets funktion, og friskfanget fisk fra havnen er stadig på menukortet.

En af Danmarks største tunfisk er fanget ved Odden og fortæret af gæsterne på "Den Gyldne Hane". Stedet er kendt som et godt spisested, og gæsterne kommer langvejs fra for at nyde specialiteterne på "Hanen".
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Marstal landsogn, Svendborg amt 1901-1937, viede.
Note: Kirkebog Marstal landsogn, Svendborg amt 1901-1937, viede.
Page: pag. 19, nr. 19. Online opslag 22.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 33 nr. 2.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1954-1967.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1954-1967.
Page: pag. 204, nr. §. Online opslag 98.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 25, matr. nr. 11i Yderby. Online opslag 65.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Marstal landsogn, Svendborg amt 1901-1937, viede.
Note: Kirkebog Marstal landsogn, Svendborg amt 1901-1937, viede.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn, Bd. II.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn, Bd. II.
Occupation: Styrmand i Bondebyen, Marstal landsogn, Svendborg amt
Date: 16 SEP 1904
Occupation: Havnefoged og overtoldbetjent i Odden Havn, ejer matr. nr. 11i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 5 NOV 1925


Back to Main Page


Gertrud Birgitte Hansen{I1903} (b. 11 DEC 1881, d. 1 JAN 1964)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vamdrup sogn, Ribe amt 1873-1882.
Note: Kirkebog Vamdrup sogn, Ribe amt 1873-1882.
Page: pag. 97, nr. 33. Online opslag 91.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Marstal landsogn, Svendborg amt 1901-1937, viede.
Note: Kirkebog Marstal landsogn, Svendborg amt 1901-1937, viede.
Page: pag. 19, nr. 19. Online opslag 22.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1954-1967.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1954-1967.
Page: pag. 259, nr. A. Online opslag 145.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1916 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1916 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 30 Yderby matr. nr. 11i.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 25, matr. nr. 11i Yderby. Online opslag 65.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn, Bd. II.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn, Bd. II.
Page: side 19.

Back to Main Page


Ragnhild Nicoline Andersen{I1904} (b. 18 AUG 1907, d. 8 MAY 1990)
Note: RA voksede op på Sjællands Odde, hvor hendes fader blev den første havnefoged for den nye havn, senere blev han tillige tolder. Forældrene drev også en lille afholdscafé. RA var den eneste af familiens syv børn, der fik en længerevarende skolegang. Som barn gik hun i landsbyskole, og i 1921 kom hun i Nykøbing Sjællands Borger- og Realskole på halv friplads. I 1925 tog hun almindelig forberedelseseksamen, hvorefter hun rejste til Kbh. og arbejdede i nogle år som kontorassistent eller bogholder i forskellige firmaer.

Som sin fader var RA radikal, men kom i 1926 lidt tilfældigt i kontakt med den kommunistiske ungdomsbevægelse og blev bl.a. aktiv i børneorganisationen Unge Pionerer, hvis blad hun redigerede. I 1927 meldte hun sig ind i Danmarks Kommunistiske Ungdom. Samtidig meldte hun sig i fagforening, HK. I 1928 blev hun udset til at være leder af Unge Pionerers rejse til det daværende Sovjetunionen. De ti ugers ophold gjorde stort indtryk på RA, der besluttede sig for at forlade kontorarbejdet og flipproletariatet. Hun fik stilling på en radiofabrik som metalarbejder og skiftede fagforening til Kvindeligt Arbejderforbund (KAD), hvor radiofabrikken hørte under afdeling 5, metalkvinderne. Denne afdeling var fra midten af 1920’erne præget af kommunisterne, og ikke mindst formanden Inger Gamburg var en fremtrædende skikkelse inden for partiet. RA blev nært knyttet til hende, og sammen kom de til at udgøre et stærkt makkerpar blandt "jernpigerne". I slutningen af 1920’erne var RA i en periode ansat i en kontorstilling på Arbejderbladet, men vendte i 1930 tilbage til både fabrikslivet og som aktiv i KAD. Massearbejdsløsheden gjorde sig gældende i denne tid, og RA blev leder af afdeling 5.s arbejdsløshedsudvalg. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 1930 deltog hun i demonstrationer og andre politiske manifestationer og blev i pressen udnævnt til "Den røde Jeanne D’Arc". Kendt i tiden blev især en episode, hvor hun stod på soklen af Oehlenschlägers statue på Kongens Nytorv og forsøgte at tale til sine meddemonstranter, men til slut blev hentet ned af to betjente og arresteret for gadeuorden.

I 1929 blev RA medlem af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), og i 1933-34 blev hun sendt på partiskole i Moskva. 1930’erne igennem var hun aktiv både i partiet og i sin fagforening. 1930-36 og igen fra 1946 sad hun i DKPs centralkomité og fra 1935 i bestyrelsen for KADs afdeling 5, hvor hun fra samme år også var ansat til at tage sig af forskelligt kontorarbejde og forskellige administrative opgaver. Da kommunisterne blev illegaliseret i juni 1941, blev RA eftersøgt. Hun gik under jorden, men forsøgte at fastholde sit faglige arbejde og talte endog ved KADs kongres samme sommer. Politiet sporede hende imidlertid hurtigt efter, og i september blev hun arresteret og indsat i Vestre Fængsel. Senere blev hun overflyttet til kvindeafdelingen i Horserødlejren. Da lejren i august 1943 blev overtaget af tyskerne, lykkedes det mange at flygte, men de blev siden taget til fange igen, og alle lejrens syv kvinder og 143 mænd blev ført tilbage til Vestre Fængsel. I oktober blev de sejlet til Tyskland og kørt til kz-lejren Stutthof i nærheden af det nuværende Gdansk. De syv kvinder holdt sammen under de frygtelige forhold. De seks, heriblandt RA og Gamburg, overlevede og nåede hjem til Danmark få dage efter Befrielsen i 1945. RA fortalte efterfølgende om tiden i Stutthof i erindringsbøgerne Vi blev reddet denne Gang, 1945, og I livets brænding, 1986.

I efteråret 1945 blev RA valgt ind i Folketinget sammen med 17 andre kommunister. Selvom mandattallet blev halveret ved valget i 1947, blev hun genvalgt, også denne gang i Frederiksborg amtskreds, mens hun fra 1950 stillede op i Kbh.s søndre storkreds. Hun modtog særdeles mange personlige stemmer ved valgene og blev et fremtrædende medlem af DKPs folketingsgruppe, der tildelte hende mange ordførerskaber. De sociale spørgsmål var dog hendes særlige område. Hun sloges for forbedringer af de svagest stilledes levevilkår, krævede bedre forhold for pensionister og var ikke mindst optaget af familie- og seksualpolitik. Hun gik således ind for oprettelse af seksualklinikker med oplysninger om svangerskabsforbyggelse, kæmpede for udvidet adgang til abort og forsvarede tidligt kvinders ret til deltidsarbejde. Ved valget i 1960 gled partiet ud af Folketinget. RA fortsatte dog som folketingskandidat og stillede sidste gang op for DKP i 1968.

Arbejdet på Christiansborg fyldte godt op, men også efter krigen var RA særdeles fagligt aktiv, bl.a. sad hun 1945-54 i KADs hovedbestyrelse som repræsentant for afdeling 5, der havde genvalgt både hende og Gamburg in absentia under deres fangenskab i 1941-45. Også i sit partis ledelse, centralkomitéen, var hun et fremtrædende medlem i hele efterkrigstiden. Hun var en meget benyttet taler ved møder og skrev mange artikler i partiets presse. 1945-48 var hun redaktør af DKPs ugeblad Ugens Ekko. Under opgøret i DKP 1956-58 hørte hun til den fløj, som gik imod Aksel Larsen og ønskede loyal opbakning bag Sovjetunionen. Det var en holdning, hun endnu havde, da hun i 1986 udgav sin anden erindringsbog. Året inden var hun blevet hædret med en sovjetisk orden.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1906-1918.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1906-1918.
Page: pag. 52, nr. 11. Online opslag 42.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1916 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1916 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 30 Yderby matr. nr. 11i.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn, Bd. II.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn, Bd. II.
Page: side 19.
Source: (Death)
Abbreviation: Dansk kvindebiografisk Leksikon.
Note: Dansk kvindebiografisk Leksikon.
Occupation: Folketingsmedlem m.m.

Back to Main Page


Jens Oluf Andersen{I1905} (b. 28 NOV 1876, d. 31 JAN 1968)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 35 nr. 13.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1968-1972, døde.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1968-1972, døde.
Page: pag. 158, nr. -. Online opslag 6.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Højby sogn.
Page: fam. nr. 7, matr. nr. 3g Ebbeløkke. Online opslag 325.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Højby sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1968-1972, døde.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1968-1972, døde.
Occupation: Tømrer og parcellist matr. nr. 3g Ebbelykke, Højby sogn, Holbæk amt
Date: 5 NOV 1925

Occupation: Gaardejer i Ledstrup, Egebjerg sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Niels Peder Andersen{I1906} (b. 5 MAR 1879, d. 6 SEP 1949)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: side 40, nr. 4.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Confirmation: Date: 9 APR 1893
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Skibsfører i Ærøskøbing
Cremation: Date: 11 SEP 1949
Place: Svendborg

Back to Main Page


Carl Lauritz Andersen{I1907} (b. 22 MAR 1883, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 46 nr. 2.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Source: (Individual)
Abbreviation: Politiets Registerblade.
Note: Politiets Registerblade.
Confirmation: Date: 11 APR 1897
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Skrædder, Husumgade 28, 3.sal, København
Date: 17 OCT 1901

Back to Main Page


Karen Marie Dorthea Andersen{I1908} (b. 24 AUG 1885, d. 20 MAY 1892)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 138 nr. 5.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Page: pag. 198, nr. 3. Online opslag 155.

Back to Main Page


Hans Andersen{I1909} (b. 10 NOV 1887, d. 1912)
Note: Efter et ophold i Amerika, kom han hjem og døde i 1912.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 52 nr. 13.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Confirmation: Date: 11 MAY 1902
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Adolph Andersen{I1910} (b. 10 APR 1890, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 56 nr. 4.
Source: (Birth)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 93.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Confirmation: Date: 10 APR 1904
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Møller og foderstofhandler i Søllested paa Fyn

Back to Main Page


Caroline Nielsen{I1911} (b. 26 NOV 1852, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 142, nr. 14.

Back to Main Page


Niels Larsen{I1912} (b. 2 APR 1802, d. 9 MAR 1883)
Note: Ved hans død nævner kirkebogen, at han er enke- og aftægtsmand hos sønnen Niels Nielsen, samt forhenværende husmand i Asmindrup.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Rørvig sogn, Holbæk amt 1731-1814.
Note: Kirkebog Rørvig sogn, Holbæk amt 1731-1814.
Page: pag. ej angivet. Online opslag 86.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 532 nr. 3.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1880 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1880 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Nr. Asmindrup sogn, Holbæk amt 1813-1830.
Note: Kirkebog Nr. Asmindrup sogn, Holbæk amt 1813-1830.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1834 Holbæk amt, Nr. Asmindrup sogn.
Note: FT 1834 Holbæk amt, Nr. Asmindrup sogn.
Event: Type: Vaccineret
Date: 5 JUL 1808
Place: af chirurg Lind i Nykøbing, Holbæk amt
Occupation: Tjenestekarl i Nyrup, Højby sogn, Holbæk amt
Date: 10 OCT 1828
Occupation: Husmand og hjulmand i Asmindrup, Nr. Asmindrup sogn, Holbæk amt
Date: 18 FEB 1834

Back to Main Page


Sidse Marie Larsen{I1913} (b. 7 NOV 1856, d. 26 AUG 1922)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 155, nr. 5.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 304 nr. 3.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1919-1931.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1919-1931.
Page: pag. 238, nr. 1. Online opslag 197.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1860 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1860 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 6 Overby.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1915-1923.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1915-1923.
Page: pag. 258, nr. -. Online opslag 232.

Back to Main Page


Hans Larsen{I1914} (b. MAR 1812, d. 2 OCT 1852)
Note: Forulykket under stormen mellem den 2. og 3. oktober 1852 ved Gniben.
Ved ulykken satte mindst fem personer livet til. De fire drev senere i land og blev begravet paa Odden Kirkegaard.
Det maa formodes at Hans Larsen's lig aldrig blev fundet, idet han efterladte hustru ved sit senere ægteskab fremviste en "Skilsmissedom".
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Rørvig sogn, Holbæk amt 1731-1814.
Note: Kirkebog Rørvig sogn, Holbæk amt 1731-1814.
Page: pag. ej angivet. Online opslag 95.
Source: (Baptism)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 102, nr. 6. Online opslag 169.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 329 nr. 4.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1847-1859.
Note: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1847-1859.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Confirmation: Date: 22 APR 1827
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Event: Type: Vaccineret
Date: 30 JUN 1815
Place: af skolelærer Andresen i Overby, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Lods og hugger paa Gniben matr. nr. 33 Yderby, Odden sogn, Holbæk amt


Probate: Date: 3 APR 1857
Place: Dragsholm Birks skifteprotokol

Back to Main Page


Peder Thomas Hansen{I1915} (b. 2 MAY 1844, d. 25 MAR 1907)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 35 nr. 4.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 293 nr. 3.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Egebjerg sogn, Holbæk amt 1904-1916.
Note: Kirkebog Egebjerg sogn, Holbæk amt 1904-1916.
Page: pag. 323, nr. 5. Online opslag (ny udgave) 240.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Overby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Overby, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Egebjerg sogn, Holbæk amt 1904-1916.
Note: Kirkebog Egebjerg sogn, Holbæk amt 1904-1916.
Confirmation: Date: 11 APR 1858
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt

Event: Type: Vaccineret
Date: 19 AUG 1845
Place: af distriktslæge Kongsted
Occupation: Husmand matr. nr. 24 Overby, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Parcellist i Braade, Egebjerg sogn, Holbæk amt
Date: 25 MAR 1907

Back to Main Page


Bodil Hansen{I1916} (b. 29 AUG 1840, d. 8 NOV 1910)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 124 nr. 5.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 284 nr. 2,
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1906-1918.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1906-1918.
Page: pag. 220, nr. 7. Online opslag 166.

Back to Main Page


Lars Hansen{I1917} (b. 14 MAY 1842, d. 8 APR 1934)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 33 nr. 3.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1932-1942.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1932-1942.
Page: pag. 195, nr. 3. Online opslag 175.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1890 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1890 Holbæk amt, Højby sogn.
Page: fam. nr. 5 Lumsaas.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1925 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 14, matr. nr. 14b i Overby. Online opslag 46.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Source: (Death)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Page: side 65.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1865-1888, fødte.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1865-1888, fødte.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1890 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1890 Holbæk amt, Højby sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Overby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Overby, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Note: Laurits Larsen's Slægts- og Matrikelbog for Yderby, Odden sogn.
Confirmation: Date: 5 OCT 1856
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Event: Type: Vaccineret
Date: 23 SEP 1843
Place: af distriktslæge Kongsted
Occupation: Snedker i Lumsaas og husmand matr. nr. 15d Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 1 FEB 1890Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB©  icon (web page link)GED4WEB© version 3.32 .

Back to Main Page