Genealogy Data Page 129 (Notes Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

Lucie Larsdatter{I2897} (b. MAR 1734, d. AUG 1779)

Note: Ved hendes dåb oplyser kirkebogen:
"Døbt Lars Olufssøns Datter Lutze af Lumbsaas. Susceptrix: Sara Niels Madsens ibidem. Testes: Niels Madssøn ibidem, Peder Nielssøn af Høÿbÿe og Maria Mads Jenssøns ibidem."
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Page: side nr. ej anført.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 338.
Source: (Birth)
Abbreviation: Oeders Efterretninger 1771.
Note: Oeders Efterretninger 1771.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1776-1780.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1776-1780.
Confirmation: Date: 5 APR 1750
Place: Højby Kirke, Højby sogn, Holbæk amt
Probate: Date: FROM 11 SEP 1779 TO 30 DEC 1779
Place: Ods Herreds Gods skifteprotokol

Back to Main Page


Otto Hansen{I2898} (b. DEC 1780, d. 1781)
Note: Død 13 uger gammel.

Back to Main Page


Ole Hansen{I2899} (b. AUG 1776, d. APR 1783)
Note: Ved begravelsen oplyses at han blev 6 ½ aar gl.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1734-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1734-1814.
Page: side 34. Online opslag 14.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1734-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1734-1814.
Page: side 299. Online opslag 93.

Back to Main Page


Henrik Jensen{I2900} (b. 1705, d. MAY 1788)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 38 i Overby.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Occupation: Almisselem i Fattighuset i Overby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 1 JUL 1787

Back to Main Page


Lars Henriksen{I2902} (b. MAR 1743, d. 30 MAR 1821)
Note: Forlovere ved vielsen med Kirsten Olesdatter af Tengslemark var Andreas Andreasen i Højby og Morten Christophersen i Nyrup.

Forlovere ved vielsen med Inger Jensdatter af Yderby var gaardmændene Andreas Larsen og Lars Michelsen i Overby.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 35. Online opslag 19.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1801 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1801 Holbæk amt, Højby sogn.
Page: Ebbeløkke.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1801 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1801 Holbæk amt, Højby sogn.
Confirmation: Date: 22 APR 1759
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Husmand m/Jord i Ebbelykke, Højby sogn, Holbæk amt
Date: 1 FEB 1801

Back to Main Page


Jens Andersen{I2903} (b. 1713, d. SEP 1785)
Note: Forlovere ved vielsen med Anne Christensdatter af Nykøbing var Julius Borchhardtsen og Peder Pedersen.

Død som fattiglem i Yderby 72 aar gammel.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 343. Online opslag 174.
Source: (Birth)
Abbreviation: Reserverullen for Odsherred af 29. september 1751.
Note: Reserverullen for Odsherred af 29. september 1751.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Occupation: Husmand i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Jørgen Larsen{I2905} (b. AUG 1771, d. 9 MAY 1838)
Note: Ved ophævelsen af trolovelsen 1795 noterede præsten, at de begge var af Overby.

Udskrift fra kirkebogen (henvisning under absolverede):
"Torsdagen d. 2den Julÿ 1795 mødte i Præstegaarden for Præsten og hans Medhielpere Jørgen Larsen og Karen Nielsdatter begge af Overbye, som tilforn d. 6te Maÿsamme Aar var trolovede tilsammen; med Begiæring, at deres forbemte Trolovelse maatte ophæves, formedelst en imellem dem begge kommen misforstand, og tilstode da begge at de med fælleds Samtÿkke vilde have Trolovelsen ophævet, det de med deres Hænders Underskrift stadfæstede, saa at denne Trolovelse da saaledes fra Nu af ophæves, at de ikke meere i denne Henseende skulle være hinanden Vedkommende, eller kunne søge Ægteskab med hverandre uden Kongelig Allernaadigst Tilladelse.
[Underskrevet af] Jørgen Larsen og Karen Nielsdatter.
Saaledes at være passeret bevidner Sogne=Præsten og Medhielperne. Westergaard, Niels Pedersen, Peder Michelsen".
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1831-1844.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1831-1844.
Page: side 782-783, nr. 7. Online opslag 340.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Sejerø sogn, Holbæk amt 1724-1814.
Note: Kirkebog Sejerø sogn, Holbæk amt 1724-1814.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1836-1847.
Note: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1836-1847.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1831-1844.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1831-1844.
Confirmation: Date: 19 APR 1789
Place: Sejerø Kirke, Sejerø sogn, Holbæk amt
Occupation: Skrædder i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 17 SEP 1795
Occupation: Husmand i Steenstrup, Højby sogn, Holbæk amt
Will: Date: 30 MAY 1834
Probate: Date: 9 MAY 1838
Place: Dragsholm Birks skifteprotokol

Back to Main Page


Niels Jørgensen{I2906} (b. 17 SEP 1795, d. 20 MAR 1846)
Note: Niels Jørgensen døde som ungkarl og fattiglem.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 282.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 497, nr. 1. Online opslag 406.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1836-1847.
Note: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1836-1847.
Probate: Date: 4 APR 1846
Place: Dragsholm Birks skifteprotokol

Back to Main Page


Niels Olsen{I2907} (b. 1715, d. APR 1761)
Note: Forlovere var hendes fader Michel Larsen og Lars Olsen.
Vielsesdatoen er ikke oplyst i kirkebogen.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 319. Online opslag 162.
Occupation: Husmand og skrædder i Overby, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Anne Michelsdatter{I2908} (b. EST 1713, d. NOV 1782)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 341. Online opslag 173.

Back to Main Page


Sidse Nielsdatter{I2909} (b. NOV 1757, d. 1757)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 89. Online opslag 46.

Back to Main Page


Ellen Nielsdatter{I2910} (b. 6 AUG 1776, d. 1776)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 146. Online opslag 74.

Back to Main Page


Sidse Nielsdatter{I2911} (b. 21 MAY 1772, d. 1772)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 136. Online opslag 69.

Back to Main Page


Maren Nielsdatter{I2915} (b. JAN 1765, d. 1765)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 115. Online opslag 58.

Back to Main Page


Ole Degnhardt{I2917} (b. EST 1690, d. SEP 1765)
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Page: side 371. Online opslag 323.
Occupation: Ryttersoldat i Sonnerup, Højby sogn, Holbæk amt
Date: 14 AUG 1717

Back to Main Page


Niels Olsen{I2918} (b. AUG 1734, d. SEP 1805)
Note: Det er usikkert om forældrene er de rigtige forældre, men der bliver konfirmeret en Niels Olsen fra Sonnerup, hvis fader er Ole Degnhardt, som i flg. kirkebogen er 16 aar gl. ved konfirmationen !
Døde som almisselem 72 aar gammel.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Note: Kirkebog Højby sogn, Holbæk amt 1700-1799.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Page: side 157.
Source: (Individual)
Abbreviation: FT 1801 Holbæk amt, Højby sogn.
Note: FT 1801 Holbæk amt, Højby sogn.
Confirmation: Date: 9 APR 1752
Place: Højby Kirke, Højby sogn, Holbæk amt
Occupation: Husmand u/ jord og arbejdsmand i Sonnerup, Højby sogn, Holbæk amt
Date: 1 FEB 1801

Back to Main Page


Jacob Andreasen{I2919} (b. 1706, d. AUG 1782)
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1781-1784.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1781-1784.
Occupation: Husmand i Overby, Odden sogn, Holbæk amt
Probate: Date: FROM 10 SEP 1782 TO 31 DEC 1782
Place: Ods Herreds Gods skifteprotokol

Back to Main Page


Sophie Bohn{I2920} (b. 1800, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1845 Københavns amt, København, Rosenborg kv.
Note: FT 1845 Københavns amt, København, Rosenborg kv.
Page: fam. nr. 557 F2.

Back to Main Page


Andreas Jacobsen{I2921} (b. NOV 1736, d. NOV 1736)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 14. Online opslag 9.

Back to Main Page


Kirsten Jacobsdatter{I2922} (b. AUG 1739, d. NOV 1739)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 25. Online opslag 14.

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB©  icon (web page link)GED4WEB© version 3.32 .

Back to Main Page