Genealogy Data Page 16 (Notes Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

Jens Jyde{I307} (b. 1671, d. SEP 1746)

Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.

Back to Main Page


Maren Andersdatter{I308} (b. FEB 1755, d. 22 SEP 1828)
Note: Ved hendes død oplyser kirkebogen: "Haver Undertag hos Gd. unge Ole Nielsen i Yderby. 73 Aar."
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 79. Online opslag 41.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 536.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1828-1829.
Note: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1828-1829.
Confirmation: Date: 7 APR 1771
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Probate: Date: 25 SEP 1828
Place: Dragsholm Birks skifteprotokol

Back to Main Page


Lars Peder Larsen{I310} (b. 28 APR 1877, d. 11 JUN 1877)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 36 nr. 10.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 529, nr. 4. Online opslag 260.

Back to Main Page


Lars Martin Larsen{I311} (b. 17 FEB 1879, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1858-1891.
Page: pag. 40 nr. 2.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1892-1906.
Confirmation: Date: 9 APR 1893
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Karen Pedersdatter{I312} (b. JAN 1758, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1726-1814.
Note: Kirkebog Vig sogn, Holbæk amt 1726-1814.
Page: side 310. Online opslag 154.

Back to Main Page


Lars Michelsen{I313} (b. MAY 1752, d. 1811)
Note: Han blev døbt Lauritz, men degnen skriver Lars. Moderen intr. 18/6.
1763: hans formynder var Lars Michelsen, Yderby.
1786: han opførte selv et hus i Yderby, som han fik skøde på 31/12-1786.
1787: Huusmand og Hjulmand, 36 år.
1792: Han forpagtede et vænge hos gmd. Peder Nielsen.
1801: husmand, hjulmand med jordlod, 52 år.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Occupation: Husmand og Hjulmand i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 1787

Probate: Date: 15 JUN 1811
Place: Ods Herreds skifteprotokol

Back to Main Page


Dorthe Johansdatter{I314} (b. MAR 1755, d. JAN 1793)
Note: Hun blev døbt Dorothea, men degnen har Dorthe. Moderen intr. 20/4.
I 1784 tjente hun sin broder smeden i Hørve.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 79. Online opslag 41.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Confirmation: Date: 22 APR 1770
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Probate: Date: 28 JAN 1793
Place: Ods Herreds skifteprotokol

Back to Main Page


Jens Nielsen{I315} (b. FEB 1737, d. 30 JUL 1814)
Note: Ved hustruens død kalder degnen manden for: "Husmand Jens Ottesen", se side 324 i degnens eksemplar af kirkebogen (mf. 1-373-3 4/4).

Ved skiftet efter hans datter Anna Jensdatter er han indført i skifteprotokollen som fattiglem Jens Ottesen på Odden.

Ved hans død oplyser kirkebogen, at han er indsidder hos gmd. Michel Larsen [hans svigersøn] i Yderby og almisselem, 70 år gammel. Hvilket i øvrigt også fremgår af folketællingen i 1801, hvor hans alder angives til 64 år, altså født i 1737.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 16. Online opslag 10.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Birth)
Abbreviation: Reserverullen for Odsherred af 29. september 1751.
Note: Reserverullen for Odsherred af 29. september 1751.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 481 nr. 14.
Confirmation: Date: 21 APR 1754
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Husmand og daglejer i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Kirsten Ottosdatter{I316} (b. JAN 1742, d. FEB 1812)
Note: Ved hendes død kalder degnen manden for: "Husmand Jens Ottesen", se side 324 i degnens eksemplar af kirkebogen (mf. 1-373-3 4/4).
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 32. Online opslag 18.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Page: side 164.
Confirmation: Date: 22 APR 1759
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Anne Jensdatter{I317} (b. 8 NOV 1774, d. ?)
Note: Hun findes ikke død i 1806-1807 i Odden eller Højby sognes kirkebøger.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 141. Online opslag 71.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Confirmation: Date: 11 APR 1790
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Probate: Date: 10 JAN 1807

Back to Main Page


Sidse Jensdatter{I318} (b. 24 FEB 1777, d. 24 NOV 1843)
Note: Ved hendes søn Otto's daab anfører kirkebogen:

"D: 18 Juny Dom: 1ma p: Trin: døbt Cidse JensDatters Uægte Sön af Yderbye /:som var fød d: 13de Juny forhen:/ og kaldet Otto, baaren af Anna Peder Rasmussens i Overbye, Fadderne vare Gaardmand Mogens Nielsen, unge Lars Olsen og Mads Nielsen, samt Pigen Maren JensDatter alle af Yderbye; Til Barnefader udlagt afdøde Christen Nielsen, Gaardmand i Stiesgaard."

Døde som ugift 66 aar gammel, almisselem i fattighuset i Overby.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 150. Online opslag 76.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 544 nr. 5.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1836-1847.
Note: Skifteprotokol Dragsholm Birk 1836-1847.
Confirmation: Date: 5 OCT 1794
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Probate: Date: 26 NOV 1843
Place: Dragsholm Birks skifteprotokol

Back to Main Page


Karen Jensdatter{I319} (b. DEC 1780, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 170. Online opslag 86.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Confirmation: Date: 23 APR 1797
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Sidse Michelsdatter{I320} (b. 5 DEC 1797, d. 7 JAN 1852)
Note: Ved Sidse's daab oplyser kirkebogen:

"D: 10de Dcbr: [1797] Samme dag døbt Inger Kirstina RasmusDatters Uægte Datter af Yderbye, som var fød den 5te Dcbr: forhen; og kaldet Cidse baaren af Gaardmands Michel Olsens Hustrue Karen LarsDatter i Saadøye ved Overbye. Fadderne vare: Gaardmand Lars Pedersen i Thranegaard ved Yderbye. unge Karle Jens Rasmussen og Peder Rasmussen begge af Overbye, samt Pigen Anna NielsDatter af Yderbye ---------- Til Barnefader udlagt Michel Olsen Huusmands Ole Michelsens Søn af Yderbye."

Ved FT 1801 oplyses, at hun er hos moderens forældre.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 289. Online opslag 144.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1834 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1834 Holbæk amt, Odden sogn.
Page: fam. nr. 13 Overby.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 549, nr. 1. Online opslag 452.
Source: (Death)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1843-1853.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1843-1853.
Page: pag. 405.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1843-1853.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods 1843-1853.
Probate: Date: 7 JAN 1852
Place: Ods Herreds Gods skifteprotokol

Back to Main Page


Lars Olsen{I321} (b. AUG 1757, d. ?)
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1800-1814.
Occupation: Nationalsoldat, Husmand og Møller i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt

Probate: Date: 3 FEB 1814
Place: Ods Herreds skifteprotokol
Probate: Date: 15 FEB 1820
Place: Ods Herreds skifteprotokol

Back to Main Page


Ellen Jensdatter{I322} (b. MAR 1764, d. 23 OCT 1822)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 112. Online opslag 57.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 528, nr. 4. Online opslag (ny udgave) 449.

Back to Main Page


Jens Rasmussen{I323} (b. JUN 1727, d. 1804)
Note: Ved folketællingen i 1787 faar han aftægt af Møllen i Yderby.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Nr. Asmindrup sogn, Holbæk amt 1726-1785.
Note: Kirkebog Nr. Asmindrup sogn, Holbæk amt 1726-1785.
Page: side 6. Online opslag (ny udgave) 7.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Confirmation: Date: 25 APR 1745
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Møller i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Reference: Enkemand efter 1. Ægteskab
Date: 1 JUL 1787

Back to Main Page


Lars (unge) Nielsen{I324} (b. 1727, d. SEP 1789)
Note: Forlovere ved vielsen med Lucie Madsdatter af Holmstrup var Niels Jensen i Højby og Mads Rasmussen i Holmstrup.

Død 63 aar gammel.
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 347.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Individual)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Confirmation: Date: 25 APR 1745
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Bonde, husmand og daglejer i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 1 JUL 1787


Back to Main Page


Kirsten Henriksdatter{I325} (b. 1729, d. SEP 1798)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 375.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Confirmation: Date: 21 APR 1748
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt

Back to Main Page


Lars Larsen{I326} (b. DEC 1742, d. 10 APR 1826)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 34. Online opslag 19.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Source: (Death)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1813-1860.
Page: side 487, nr. 1. Online opslag 396.
Source: (Individual)
Abbreviation: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Note: Skifteprotokol Ods Herreds Gods (Højby/Odden) 1790-1828.
Confirmation: Date: 22 APR 1759
Place: Odden Kirke, Odden sogn, Holbæk amt
Occupation: Husmand og daglejer i Yderby, Odden sogn, Holbæk amt
Date: 1 JUL 1787
Probate: Date: 10 APR 1826
Place: Ods Herreds Gods skifteprotokol

Back to Main Page


Sidse Nielsdatter{I327} (b. SEP 1755, d. 1807)
Source: (Birth)
Abbreviation: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Note: Kirkebog Odden sogn, Holbæk amt 1731-1799.
Page: side 81. Online opslag 42.
Source: (Birth)
Abbreviation: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.
Note: FT 1787 Holbæk amt, Odden sogn.

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB©  icon (web page link)GED4WEB© version 3.32 .

Back to Main Page