Familien Bodeholts Slægtstræf 2004Den 11. september 2004 lykkedes det at samle familien til et slægtstræf, efter min farmor og farfar, Marie Dorthea, født Buchholz og Emanuel Bodeholt i Hvilested Medborgerhus ved Kolding.

Kolding området blev valgt fordi Marie og Emanuel Bodeholt blev gift i Kolding 1915, og det var her vores gren af Bodeholt slægten startede.

Jeg havde 75 tilmeldinger, den yngste på 1 år og den ældste 85 år, så vi var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Desværre blev 5-6 personer i sidste øjeblik forhindret i at deltage, men vi håber at se dem næste gang vi - forhåbentlig - mødes i 2006.

Forud lå et års arbejde med at finde de rigtige lokaler, samle så mange oplysninger om familien som muligt, lave slægtsbog samt en 8 m lang efterslægtstavle og skrive en beretning om vores forfædres liv og levned.
Til det fik jeg meget stor hjælp fra mange af de lokalarkiver vi har i Danmark, en stor tak til alle disse mennesker på lokalarkiverne, til præster og kirkekontorer som har stået på hovedet i arkivalier og kirkebøger for at finde oplysninger til mig.

Det lykkedes min kære husbond, at skrive en slægtsbog med billeder, på ca. 160 sider. Han lavede 4 eksemplarer som lå fremme til "træffet". Der blev læst flittigt og rettet oplysninger i bøgerne, for det kan ikke undgås at man har begået fejl i dette meget spændende arbejde det er at dyrke slægtsforskning, man prøver efter bedste evne at gøre det så korrekt som muligt, men desværre er der "smuttere".

Vi startede dagen ved 10-tiden i Hvilested Medborgerhus med kaffe og hjemmebagte boller, som Ulla og hendes hjælpere havde lavet til os, der var mange som kom langvejs fra, så det gjorde godt med kaffe.

Børnene havde fået deres egen stue, hvor de kunne boltre sig med forskellige aktiviteter, som flere familiemedlemmer beredvilligt havde arrangeret og deltog i. Der blev klippet, klistret, tegnet, malet og lavet "skumsværd", så drengene rigtig kunne lege krigere og pigerne pyntede sig med prinsessekroner m.m.

Efter frokosten, et overdådigt "ta' selv bord", var der skattejagt, så børnene havde en travl dag og jeg er sikker på at de havde en god dag, hvor de også fik nye venner.

I den store sal, hvor de voksne holdt til, gik snakken livligt, mange af os havde ikke set hinanden i ca. 25 år, så der var meget der skulle indhentes, mange havde billeder, bøger og familierelaterede ting med, så der var meget at snakke om. Ind imellem var der tid til et "familiebillede" og et "fætter/kusine billede".

Efter aftensmaden, æggekage med masser af stegt flæsk, var tiden inde til at sige farvel og på gensyn om 2 år.

Ved 20-tiden var "næsten" alle på vej hjem til deres respektive hjem.
Det var en utrolig god dag og en stor oplevelse at mærke, hvor meget familien betyder, selv om der går mange år imellem at vi ser hinanden.

Et stort ønske havde de tilstedeværende - og det var, at de, som ikke havde mulighed for at være til stede denne gang i 2004, kan være med i 2006 når vi igen skal mødes i Silkeborg.