Vores Slægt

Gennem årene har vi opbygget en database over vore slægter med sidegrene m.m.

Databasen er resultatet af vore mange arkivbesøg, indsamling af diverse oplysninger fra andre databaser på nettet og bistand fra familie venner og bekendte.

Alle oplysninger om nulevende personer er udeladt. Kontakt os for nærmere oplysninger om personer beskrevet i databasen.

BEBOERE PÅ ODDEN OG I ODSHERRED, HOLBÆK AMT

Denne database forsøger at give et overblik over Odsherreds beboere og deres indbyrdes slægtsskab gennem de seneste 300 år, endvidere indeholder databasen personer med større eller mindre tilknytning til herredet gennem tiden.

Databasen er opbygget med baggrund i de Gårdslægtsbøger som gårdejer Laurits Larsen på Brokbjerggard udarbejdede i begyndelsen af forrige århundrede (bøgerne kan lånes på Nykøbing Bibliotek). Hans oplysninger om slægterne og deres bopæl (gårdnavne og matr. nr.) er herefter sammenholdt med øvrigt eksisterende kildemateriale, primært sognets/herredets kirkebøger, sekundært skifter og lægdsruller.

Tilblivelsen af databasen er sket i samarbejde med en gruppe slægtsforskere som alle har rødder på Odden. Specielt rettes en stor tak til Morten Møller Hansen og Jørgen Stage Larsen for deres hjælpsomhed og store viden om beboerne gennem tiderne, hvilke oplysninger de beredvilligt har stillet til rådighed for opbygningen af databasen.

I så stort omfang det har været muligt er oplysningerne i databasen verificeret med det originale kildemateriale og med henvisning hertil, hvor der i databasen ikke nævnes kilder, skyldes det, at oplysningerne stammer fra sekundære kilder, hvor kilden endnu ikke er kontrolleret.

Databasen er under stadig opbygning, nye oplysninger kommer til og uundgåelige fejl rettes løbende. Dersom læsere af denne side kan bidrage med flere oplysninger eller rettelser hører jeg meget gerne herom.

Sluttelig gør jeg opmærksom på, at oplysninger om nulevende personer under 75 år ikke vil blive offentliggjort på denne side.

Databasen indeholder den 12. november 2015 36.000 personer. Klik her for at se hele databasen

Udsnit af matrikelkort for Odden sogn